21/3-2016 (elderlundegard)
Hjem Add Om meg Kontakt

0

21/3-2016

 

Hei igjen

 

Jeg kom nettopp fra en sone-tur med resten av misjonærene her i Kypros. Vi gikk opp et fjell nær kysten, og wow, utrolig kult å se. Vi har jo selvfølgelig fluss av fjell i Norge. Men dette var veldig annerledes. Mer sand og lyse steiner, og klipper rett ut til havet. Tok noen bilder, men det blir jo aldri det samme som å se det live. Utrolig kjekt å være sammen med de andre misjonærene. 

Denne uken har vært ei god uke. Vi hadde to leksjoner med vår undersøker Lyn. Hun har ei datter på tre år, som har veldig myyyye energi. Lyn har vært rundt i litt forskjellige kirker og sier at hun leter etter sannheten. Den ene gangen vi møtte med henne denne uken fortalte vi henne om Kristi evangelium, og ånden var utrolig sterkt tilstede. Hun gråt til og med et par ganger så hun følte det også. 

Frisørene her i Kypros og Hellas er ikke de beste. Ingen av frisørene her hører etter hva man sier. Du kan forklare hvordan du vil ha håret, men så ender du opp med den samme frisyren gang på gang. De bare kjører sitt løp. Så jeg bestemte meg å gjøre noe med det. Jeg klippet jeg håret til Eldste Clarke i går, også klippet han mitt. Hahha, så ut til å bli veldig skjevt ut i begynnelsen, men det ble ganske bra til slutt. Spesielt til å være første gang. Definitiv ikke den siste. 

Vi underviser også noen kinesere. To tvillinger. Den ene er et uaktiv medlem og søsteren er vår undersøker. Det er veldig annerledes å undervise dem. Grekere og folk fra Kypros er som regel veldig ortodoks, og har dype røtter i kristendom. Så man tar mye for gitt av "kristendom ord og begreper" når man underviser dem. Men det er faktisk utrolig spennende å undervise folk som ikke har noen religiøs bakgrunn. Jai-Lin, undersøkeren, ba for første gang en personlig bønn denne uken. Hun ba for en venn i Kina som var i en dårlig situasjon. Senere fikk hun gode nyheter fra denne vennen om at ting plutselig ble mye bedre.    

--------------------------------------------------------

 

Hello again

I've just come from field trip with the rest of the missionaries here in Cyprus. We walked up a mountain near the coast, and wow, so cool to see. We have of course lots of mountain in Norway. But here is Cyprus is very different. More sand and white stones, that goes straight out to ocean. I took some pictures, but it will never be the same as seeing it live. Incredibly nice to be together with the other missionaries.


This week has been a very good week. We had two lessons with our investigator Lyn. She has a daughter that is three years old, which has a LOT of energy. Lyn has been studying different churches and have told us that she is looking for the truth. One of lessons we had with her this week we talked about the Christ gospel and the spirit was strong. She was very emotional during the lesson, so she felt it too.


The hairdressers here in Cyprus and Greece is not the best. They are never listening to what I say I want. I can explain how I want my hair, but then end up with the same haircut that they gave me last time. They just do their thing. So I decided to do something about it. I cut the hair to Elder Clarke yesterday, then he cut mine. Hahha, It started up very uneven in the beginning, but it ended up pretty good. Keeping in mind that this was the first time. Definitive not the last.

We also taught Two Chinese twins. One is an inactive member and her sister is our investigating the church. It's very different to teach them. Greeks and people of Cyprus are usually very orthodox, and has deep roots in Christianity. So we are taking it for granted that everyone understand "Christian words and the concepts" when teaching them. It is incredibly exciting to teach people who have no religious background. Jai-Lin, the investigator, said her a personal prayer for the first time this week. She prayed for a friend in China who was in a really bad situation. Later she received good news from this friend that things had suddenly turned around and was much better now. 


 • Kommenter her
  Tilkomstgruppen
  Design og koding: Ina Anjuta
  Elder_Lundegård

  Jeg heter Jørgen Lundegård er 19 år og er kalt til å tjene en LDS misjon i Hellas. Så her kommer jeg til å skrive og poste bilder fra min misjon i Hellas Athen Misjon Sept. 2015 - Sept. 2017.

  Kategorier

  Arkiv

  Siste innlegg

  bilde