4/4-2016 (elderlundegard)
Hjem Add Om meg Kontakt

1

4/4-2016

1 April? Javel. Har jo alltid vrt veldig glad i lage Aprilsnarr. Frste gangen jeg ikke er hjemme p 1 April. Tror du det stopper meg? Absolut ikke. Jeg har spart opp flasker i et par mneder n. Melkeflasker og vannflasker. Her har vi ikke noe godt norsk fjellvann rett fra springen nei. S det baller p seg med flasker. Kvelden fr 1/4 teipet vi sammen flaskene. 9 og 9 flasker p rekke, og s teipet vi dem sammen i hyden. Til slutt ble det en svr "dr" av flasker. 1 April vknet vi opp ekstra tidlig og snek oss over til de andre eldstenes leilighet. Dessverre s var ytterdren til bygningen lst, s vi kom tilbake ved middagstid og da stod ytterdren p gltt. S vi snek oss opp trappene, teipet flaskedren utenfor dren deres som en barriere, og lp avgrde usett.


 

Dagen etter snakket vi med dem. Nr de kom hjem p frste April s stod naboene utenfor og studerte denne nye dren og de skjnte veldig lite. De spurte hvor kom den fra, hvorfor, og de spurte om det var en ny slags seng. Hahhaha. De andre eldstene prvde forklare, men jeg tror ikke noen helt forstod hva vi hadde gjort. 

Forrige uke ble vi invitert til en annen kirke av Satei, han sjakk-mesteren. (dere som har fulgt meg noen uker vet hva jeg snakker om J) Hovedsakelig for mte noen av vennene hans der. Vi ble med bort, de hadde visst et seminar eller noe der. Etterp inviterte Satie alle medlemmene av den kirken til komme til mormonene p sndag. Han snakket med alle sammen, "Hey, you should come to the mormons, I love their church. On Sunday we can meet at the old hospital and we can walk over there together. They talk about Jesus Christ, and Joseph Smith's story really touch my heart." En veldig god fyr. Han flyttet til Bulgaria denne uken s var jo fint at han hadde gode ting si om oss.

Vi hatt mange gode samtaler med folk p gaten denne uken. Har ogs vrt mange interessante episoder og samtaler n vi har banket. Vi ser det positive i det lille.

Vi mtte med Sikhene igjen. Forrige gang var alle noenlunde interessert. Alle utenom en. Nikki, han var litt smspydig og virket ikke interessert i det hele tatt. Jeg regnet ikke med ham i det hele tatt. Men det er n en gang slik at det er nden som bestemmer. Da vi endelig fikk mte dem igjen og hadde en leksjon, hadde situasjonen snudd helt om. Nikki var den eneste som virkelig var interessert. Da vi spurte ham tilslutt om han vil be om Mormons bok er sann, sa han: Ok. Jeg skal lese Mormons bok og be om den er sann, og hvis jeg fler at det er sant s vil jeg flge denne rette veien. Vi var ganske overasket. Men slik er det med nden. Den kan virkelig jobbe med oss alle. nden vet at folk kan forandre seg, fort. Viser bare meg at evangeliet er for alle, og at vi ikke skulle dmme eller forhnds bestemme hvem som vi tror er klare til lytte.  

Vi fikk ogs sjansen til stikke innom hvor en sier at Aphrodite ble fdt som ligger mellom Paphos og Limassol. Det var stilig. 

Vel dett va dett folkens.

------------------------------------------

1 April ... Okay. I have always been very fond of doing April Fools. This is the first time I'm not at home on April 1st. Do you think that will stop me? Absolut not! I've saved up Milk bottles and water bottles for a few months now?We do not have good Norwegian mountain water straight from the tap. So bottles it is. So I have a pile of bottles in the flat. The night before April 1st we taped together all the bottles. 9 bottles in a row, and then taped them together we in the height. Finally, we had a huge "door" of bottles. April 1st, we woke up extra early and sneaked over to the other Elders apartment. Sadly the front door to the building was locked. But we came back at noon and then the door was open. So we sneaked up the stairs, taped the bottle door on their doorstep as a barrier to their door, and ran away unseen. 

The day after we spoke with them. When they arrived home on April 1st the neighbors stood in the hall and discussed and studied this new door. They asked where it came from, why it was in front of the door. One asked if it was a new kind of bed. Hahhaha. The other elders tried their best to explain, but I do not think anyone quite realized what we had done.

Last week we were invited to the church of Satei, the chess champion. (you that have followed me, will know what I?m talk about) Mainly to meet some of his friends there. We joined the church service; they had a kind of seminar or something there. Afterwards Satie invited all members of his church to come to Mormons on Sunday and see how we have it. He spoke with everyone, "Hey, you should come to the Mormons, I love their church. On Sunday we can meet at the old hospital and we can walk over there together. They talk about Jesus Christ, and Joseph Smith's story really touch my heart. " He is a very good guy. He moved to Bulgaria this week so was a fine thing he did to us, and he said a lot of good things about us.

We had many good conversations with people on the street this week. Has also experienced a lot of interesting episodes and conversations when we have been knocking at doors. We see the positive in every little thing.

We met with the Sikhs again. The last time we saw them, all were fairly interested. All except one. Nikki, he was a little cranky and did not seem interested at all. I did not expect him to come along at all. But if the spirit touches, then all is possible. When we finally got to meet them again and had a lesson at their place, the situation turned completely around. Nikki was the only one who really was interested. When we asked him in the end of the lesson if he will ask if the Book of Mormon is true, he said: Okay. I'll read the Book of Mormon and ask if it is true, and if I feel it is true then I will follow the right path. We were quite surprised. But this is how it is with the Spirit. It can really work on all of us. Spirit knows that people can change, quickly. This is showing to me that the gospel is for everyone, and that we should not judge or pre decide whom we think is ready to listen.

We also got the chance to stop by where they says Aphrodite was born. This is situated between Paphos and Limassol. It was very cool to experiance. 

Well that?s is folks. • 04.04.2016 kl.23:24
  Test  Kommenter her
  Tilkomstgruppen
  Design og koding: Ina Anjuta
  Elder_Lundegrd

  Jeg heter Jrgen Lundegrd er 19 r og er kalt til tjene en LDS misjon i Hellas. S her kommer jeg til skrive og poste bilder fra min misjon i Hellas Athen Misjon Sept. 2015 - Sept. 2017.

  Kategorier

  Arkiv

  Siste innlegg

  bilde