14/6-16 (elderlundegard)
Hjem Add Om meg Kontakt

0

14/6-16

Haloisen 

Det var en litt tung uke med masse planer som gikk i dass. ​Undersøkere som ikke ville ha kontakt lengre, som ikke dukket opp i kirken som planlagt og også andre ting. Så følte at uken startet ganske dårlig. Det positive er at det ble bedre etter hvert. Nå har vi fått en del avtaler til resten av denne uken. Nesten hele uken er planlagt ferdig allerede. Fra 6.30 om morgenen til 10.30 om kvelden, så det er jo veldig bra. En av dagene kommer Europa presidenten Kearon til Kypros, så vi skal ha en konferanse med ham. Så det blir gode greier. 

Vi hadde og en liten leksjon på 15 minutt hos ei undersøker. Hun har flere jobber og har absolutt ingen fritid. Men allikevel tok hun seg tid til å møte med oss selv om det bare var for 15 minutter. Det var en veldig god diskusjon. Viser bare at det ikke er lengden på leksjonen som betyr noe.

Snakker om lengde? Pappa fullførte nettopp nordsjørittet på 92km! Høres jo langt ut, men er vel intet mer enn en gjennomsnittlig dag med gåing her i Paphos. haha. neida? joda. vi går ekstremt mye her. Men om seks uker hvis området ikke stenges, får vi sykler. Men seriøst så er jeg e utrolig stolt over pappa som klarte rittet på rett over 3,5 timer. Respekt! 

Åja, noe jeg glemte å nevne for en stund siden​. Vi var på besøk hos noen av våre undersøkere, De var i 100. De hadde funnet en youtube videoen om en parodi på Hello av Adele. Der to misjonærer går å banker på dørene. Hahha, undersøkerne våre holdt på å le seg ihjel, og gjenkjente masse av tingene fra videoen. Mormons bok, og Joseph Smith og slikt. Hahah. Synes den var morsom hvis dere ønsker å se den: https://www.youtube.com/watch?v=ckLqfX62u_I

Må bare for nevne at jeg har fått et nytt gransøskenbarn! Eliam! Gratulere så mye til Mina og Christoffer! 

Jeg er enormt takknemlig for den muligheten jeg har til å tjene her i Greece Athens Mission. Noen ganger går det opp, noen ganger går det ned. Men det er sånn vi lærer og vokser. Jeg har lyst til å dele en del av The Ricciardi Letter som mitt søskenbarnet Linn Steffensen som nå tjener som misjonær i Utah, Temple Square Mission skrev til meg. Det er et langt brev, som gir meg mye. Legger inn et lite avsnitt

Elder, I am here. I know who you are. I sent you to those neighborhoods, the very ones where you experienced nothing but rejection. I prompted your changes in direction to even more difficult neighborhoods. I know where each of the elect in your area resides. I know their names. I could send you to those addresses only, and save you the time and sacrifice looking for them. BUT ELDER, WHAT GOOD WOULD THAT SERVE YOU? The mission experience is to do what you are told, when you are told, to go where you are asked, and know that the blessing comes from enduring what I ask of you. This is not about you; it is about opening your mouth at all times in all places. Doing my will without thought to the end result or consequence? this is what serving a mission is.

Har i iallfall gitt meg noen perspektiver

Ha ein knallanes goe uga folkens! ;)

I had to add the below photo. I just found out that i have wide angle on my new camera. For the first time I truly look like an Elder Steffensen :-) (so this is how it feels like Uncle Øyvind....)

---------------

Haya all

Last week was a bit of a bad week with lots of plans that went down the drain. Investigators who did not want to have contact longer, some did not appear in the church as agreed and also other sort of bad things. So I must say I felt that that week started pretty bad. However? There is always a However on your mission J. The positive is that it became better further in the week. Now we have appointment the rest of this week. Nearly the whole week is completed booked with planned appointments. From 6:30 in the morning until 10:30 at night, so it's very good. One of the days our Europe president Kearon is visiting Cyprus, so we will have a conference with him for a whole day. That will be a treat!

We had and a very small lesson that lasted only 15 minutes with one of our investigators. She has several jobs and have absolutely no free time. Yet she took the time to meet with us even if it was only for 15 minutes. It was a very good discussion. This only shows that it is not the length of the lesson that matters.

Talking about the length... My dad completed the North Sea bicycle race  this Saturday and the length is 92km!

Sounds extreme.., but is it really more than an average day of walking here in Paphos? Perhaps not? or perhaps? J. we walk extremely much here. I hear that if they do not close this area next six weeks, we will get bikes.

But seriously I'm incredibly proud of my dad who did finish the race just above 3.5 hours. Respect!

Oh, something I forgot to mention a while ago. We were visiting some of our investigators, they wanted to show us something. They had found a youtube video of a parody on Hello Adele. Where two missionaries knocking on doors. Investigators could not stop laughing. They recognized lots of things from the video. Book of Mormon, Joseph Smith, 3 hours church and more. Hahah. It was funny. Here is a link if you like to see it: https://www.youtube.com/watch?v=ckLqfX62u_I

Just had to mention that I have a new? Grand-cousin! Eliam! Congratulations to Mina and Christopher!

I am enormously grateful for the opportunity I have to serve here in Greece Athens Mission. It has its ups and downs. But this is how we learn and grow. I want to share a part of The Ricciardi Letter which my cousin Linn Steffensen who serves as a missionary in Utah, Temple Square Mission wrote to me. There is kind of a long letter, which really gave me a lot. Here is only a small paragraph:

Elder, I am here. I know who you are. I sent you to those neighborhoods, the very ones where you experienced nothing but rejection. I prompted your changes in direction to even more difficult neighborhoods. I know where each of the elect in your area resides. I know their names. I could send you to those addresses only, and save you the time and sacrifice looking for them. BUT ELDER, WHAT GOOD WOULD THAT SERVE YOU? The mission experience is to do what you are told, when you are told, to go where you are asked, and know that the blessing comes from enduring what I ask of you. This is not about you; it is about opening your mouth at all times in all places. Doing my will without thought to the end result or consequence? this is what serving a mission is.

It gave me some perspectives?

Wish you all a super duper week.


 • Kommenter her
  Tilkomstgruppen
  Design og koding: Ina Anjuta
  Elder_Lundegård

  Jeg heter Jørgen Lundegård er 19 år og er kalt til å tjene en LDS misjon i Hellas. Så her kommer jeg til å skrive og poste bilder fra min misjon i Hellas Athen Misjon Sept. 2015 - Sept. 2017.

  Kategorier

  Arkiv

  Siste innlegg

  bilde