15/8-2016 (elderlundegard)
Hjem Add Om meg Kontakt

0

15/8-2016

Tuddeluu.

Har vert ein knell flotte uga. President Heder var her p Sndag, me hadde Sone-mte med alle misjonrene p yn. Gode leksjoner. Fina vere. 

Wow? det er utrolig rart vre s lenge ute p misjonen at man kan se hvordan den forandrer seg. Mange av de misjonrene jeg ble godt kjent med i starten av misjonen min er ferdige med sin misjon. Heldigvis kommer det en del fresh blood inn snart. Haha, det er gy se p de f nye vi har. Hvordan de takler sprket og arbeidet. Alle litt forskjellig. Det fr man til fle seg gammel i misjonen, men jeg er jo fortsatt ganske ny selv. 

President Heder, for en type. Han var her i Paphos med familien sin p besk. Vi hadde 33 stykker p nadverdsmtet, ny Paphos rekord. S det var gy. Det var ikke mange trre yne i salen under noen av talene. Utrolig godt f komme til kirken hver Sndag og fokusere p Kristus, og f fle den Hellige nd. 

Noen jeg skriver med fortalte en historie om broren som er p misjon. Han og kompanjongen er visst bestevenner. Jobber bra sammen og har det ddskult sammen. Hver dag gr de forbi en eldre dame som selger appelsiner. Hver gang de gr forbi gir hun dem tre stykker helt gratis. Det var en morgen der de hadde en krangel eller noe som de ikke fikset opp i fr de gikk ut. De s denne eldre damen som vanlig, men hun ga bare to. De spurte av nysgjerrighet, hvorfor fikk vi to i dag. Hun bare sa, "I dag er ikke han andre fyren med dere." 

Alts, hvis ikke det er creepy, s vet ikke jeg? Men jeg likte allikevel denne historien. Det er ganske utrolig at folk legger merke til hvordan vi har det med dem vi er sammen med. Det har faktisk mye si.

Meg og Dagry har bare hatt 2 uker sammen men vi har et godt forhold og har det kjempe kult. Jeg vet at det betyr mye for det ha med den Hellige nd med oss. 

Vi har hatt masse gode erfaringer denne uken. En fyr stoppet oss i bilen sin og spurte, hei, forkynner dere om Gud? Litt forvirret svarte vi ja. Han er interessert i lre om oss, selv om han er ganske redd for mormonerene, haha. De ortodokse lrer ganske mange lgner om oss. En annen fyr vi traff p gaten var ogs veldig giret p lre mer. Han var "dessverre" bare en turist, men vi hjalp ham finne ut hvordan han kan kontakte misjonrene i Manchester, s hper at han forsetter bli undervist hjemme. 

Som nevnt tidligere gr vi ned til havnen og stiller folk sprsml som de kan svare ved skrive det p en tavle. Det er veldig interessant hvordan folk reagerer p sprsmlene. Vi prver stille uskyldige sprsml som, hva gjr deg lykkelig. Noen viser interesse, noen blir helt forvirret, noen blir sinte, noen tr ikke gi oss et blikk, noen elsker det. 

Yes, vi er halvveis gjennom August n. Tiden flyr, og temperaturene begynner dale sakte men sikkert. Det begynner bli levelig her som misjonr :-)

Snakkes 

-----------------------------

Hi

Hello there.
We had a great week. President Heder were here on Sunday, me had Zone meeting with all missionaries on the island. We had good lessons and good weather :-)

Wow ... it's very strange being out this long in the mission that you can see how the mission changes. Many of the missionaries I got to know in the beginning of my mission is finished with their mission. Fortunately, there are coming some "fresh blood" into our mission soon. Haha, it's fun to watch the few new ones we have. How they deal with language and the work. Everyone is addressing it different. It gets you feel kind of old in the mission, even though I'm still pretty new myself.

President Heder? what a guy! He was visiting here in Paphos with his family. We had 33 people in the sacrament meeting. This is a record here in Paphos. So that was fun. There were not many dry eyes in the meeting during the talks. It reminded me how much I love to come to church every Sunday to focus on Christ and to get to feel the Holy Spirit.

A person that I write with told me about his brother who is now on his mission. He and his companion are really best friends. They work well together and have so much fun together. Every day they walk past an elderly lady who was selling oranges. Every time they walk past, she gave them three pieces for free. It was a morning where they had an argument or something that they did not fix up before they went out. They saw the elderly lady as usual. This time she gave them only two oranges. They asked out of curiosity, why they got two today. She just said, "Today is not that other guy with you."
Well, it's abit creepy... But I like the story. It is quite amazing that people notice how we are doing with our companion. It actually has a lot to say.
Me and Elder Dagry have only had two weeks together, but we have a good relationship and the two weeks have been really cool. I know it is important and helps ut to have the Holy Spirit with us.

We've had lots of good experiences this week. One guy stopped us in his car and asked, hey, do you teach about God? Slightly confused we replied yes. He is interested in learning about us, even though he's pretty scared of the "Mormons", haha. The orthodox teach quite a lot of lies about us. Another guy we met on the street was also very interested on to learn more. He was "unfortunately" just a tourist, but we helped him figure out how he can contact missionaries in Manchester, I hope that he continues to be taught at home.

As mentioned earlier, we go down to the harbor and ask people questions that they can answer by writing it on a whiteboard. It's very interesting how people react on the questions. We try to ask easy questions like, what makes you happy. Some get interested, some are totally confused, some get angry, some dares not even to give us a glance, some love it.

Well? We're halfway through August now. Time flies, and temperatures is starting to descend slowly. It's starting to be livable to be a missionary :-)

Cheerio


 • Kommenter her
  Tilkomstgruppen
  Design og koding: Ina Anjuta
  Elder_Lundegrd

  Jeg heter Jrgen Lundegrd er 19 r og er kalt til tjene en LDS misjon i Hellas. S her kommer jeg til skrive og poste bilder fra min misjon i Hellas Athen Misjon Sept. 2015 - Sept. 2017.

  Kategorier

  Arkiv

  Siste innlegg

  bilde