5/12-16 (elderlundegard)
Hjem Add Om meg Kontakt

0

5/12-16

Hallois

Yeay, denne uken startet vi julekalenderen! Vi kjpte snne billige greier og s fikk jeg en kule kalender i posten hjemme ifra. Hver dag fr jeg pne et brev/pakke hvor familie og kjente har skrevet noen gode ord og julehilsener. Kjempekoselig!

 

(Aen sndag i advent, s me tente to lys. Eg fornosrske julen te Menis! Alle me fira misjonrene med misjonrekteparet ska pakka opp presangene samen kvelden den 24. Ska iche ha nge av amerikanskifisert jul.)

For noen uker siden fant vi ei dame, Carolina. Hun er alenemamma til en gutt p 11r. P dren var hun ikke var s interessert i snakke med oss. Skjnt, vi gav ikke opp, vi fortsatte snakke med henne p dren. Hun forklarte at hun tror p Gud, og om hennes syn p organiserte kirker. Vi fikk til slutt hennes telefonnummer slik at vi kunne sette opp en tid hvor hun hadde bedre tid til snakke med oss. Denne uken fant hun endelig tid til ha oss over sammen med Cranneys. Vi hadde en utrolig god leksjon. Hun gikk fra vre relativt lite interessert til nske hre mer. Jeg flte nden sterkt mens vi snakket om evangeliet, og jeg kunne se at hun flte det samme. Ah, jeg elsker slike yeblikk. Jeg hper vi har muligheten til treffes denne uken ogs. 

Haha. Okey. Vi hadde en avtale med et av medlemmene, Marcel, for oversette noe til Gresk for ham. Han snakker Rumensk og ok Gresk, men han ville at vi skulle sjekke og forbedre et dokument han hadde skrevet p Gresk. Problemet var at han bor i tredje etasje, det finnes ingen ringeklokke, pluuuss, jeg glemte selvflgelig mobilen... S vi sto utenfor uten noen mte komme inn p eller komme i kontakt med ham. S vi gikk fra dr til dr i nabolaget og spurte etter en telefon. Da jeg endelig fikk lne en telefon ringte jeg Cranny (et av de f nummerene jeg har skrevet ned i planneren min) og ba ham ringe de andre misjonrene her i Larnaca slik at de kunne ringe Marcel og fortelle at vi venter utenfor. Hahha, var ikke det forvirrende? Det gikk bra til slutt. 

Som nevnt forrige uke, Scharff er tilbake p ya! Det er rart, vi kom jo hit sammen i januar. Han har vrt over i Hellas og n er han tilbake, og jeg er fortsatt her, haha. Jeg er den misjonren som har vrt her p Kypros lengst ettersom eldste Fagg n har dratt. Jeg elsker Kypros, trenger ikke dra herfra ^^ Jeg har jo s og si bodd p en y i hele mitt liv. Men jeg regner med at jeg blir sendt tilbake i midten av Januar, men man vet jo aldri.

Jeg lurte en Greker med at jeg var fra Kypros i gr med snakke i dialekt. 

Denne uken har det regnet! Jeg har nesten glemt flelsen av vte sokker. De sier at desember er den vteste mneden. S det vil si regn en gang i uken, det blir jo ingen problem for en ekte Siddis.

Den norske paret som vi gikk til forrige Mandag var ekstremt kule. Veldig smarte og jordnre. Thomas er en programmerer og programmerer akkurat slik som vi gjorde det p skolen. C# i Visual Studio jobbende imot HTML 5. Det var litt kult. Han har studert masser om forskjellige religioner. De har ogs bodd i Utah og vet en god del om vr kirke og elsker oss Mormonere. De var klare at de har ingen hensikt bli medlemmer, men sa det var helt greit om vi ville komme innom en annen gang. S vi gir ikke helt opp. Han har lest Mormons Bok fr. Koranen 3 ganger. S han liker holde seg oppdatert. En ekte programmer.

Vi hadde dessverre ikke tid til mte med Imed denne uken, men han kommer i kirken hver sndag, s vi snakket med han der. God kar. 

I gr hadde jeg en ganske kul opplevelse i min personlige skriftstudium. Jeg hadde et ganske spesifikt sprsml som jeg trengte svar p. Jeg hadde en samtale noen dager fr, og det kom opp et sprsml som jeg ikke kunne svare p direkte. Derfor ba jeg om veiledning slik at jeg kunne finne dette svaret. Jeg flte at jeg mtte lese et spesielt kapittel i Mormons Bok. Mens jeg leste dette kapittelet gikk det opp et lys for meg, og jeg forstod alt som jeg hadde bedt om. n, innholdet i kapittelet hadde stor sammenheng med sprsmlet jeg hadde. To, jeg flte jeg forstod alt i et pang, forstod ting som ikke engang var en del av innholdet av kapittelet. Jeg vet at vi kan snakke med Gud gjennom bnn. Jeg har ogs et stort vitnesbyrd om at vr Himmelske Fader hrer vre bnner, og snakker til oss gjennom skriftene og gjennom Den Hellige nd. Det er fantastisk tenke p at vi kan kommunisere med Skaperen, den Mektigste. Og videre, at han elsker oss, og bryr seg nok til svare oss. 

Ukas quote!

"It's not easy to make a new friend,
it's easy two pretend, but its hard to make a friend
Unless you are a child. I'd like to be a child,
A child running wild (...)
Then you drop that sleep at night,
forget you have a fight, and you're friends the next day "
- Hard to stay awake, Morten Abel

(Jeg tror Kristus er ganske enig med Morten Abel nr han sier vi br vre som barn.)

Ha ein knagane goe uga!

 

-------------------------------------------------------------

Hoy

Yeay, this week we started to open the Christmas calendar! We bought all kind of cheap stuff to put in the calendar. I also got a very cool calendar in the mail from home. Every day I get to open a letter / package where someone from home have written a good word and Christmas greetings. Excellent and cozy!


A few weeks ago we meet a lady, Carolina. She is a single mother to a boy at Age 11. At the doorstep, she said she was not that interested talking with us. We did not give up though, we continued to talk with her at the doorstep. She explained that she believed in God, and also about her view of organized churches. We eventually got her phone number so we could set up a time when she had more time to talk with us. This week she finally found time to have us over with Cranney. We had such a good lesson. She went from being relatively little interested to want to learn more. I felt the Spirit so strong when we talked about the gospel, and I could see that she felt the same. Ah, I love those moments. I hope we have the opportunity to meet with her this week as well.

Haha. Okey. We had an appointment with one of the members, Marcel, to translate something to Greek for him. He speaks Romanian and good Greek, but he wanted us to check and improve a document he had written in Greek. The problem was that he lives on the third floor, there was no doorbell, and I did off course forgotten my mobile phone... So we stood outside with no way to get into his apartment or to get in touch with him. So we went from door to door in the neighborhood and asked to borrow a phone. When I finally was able to borrow, I called Cranny (one of the few numbers I've written down in my planner) and asked him to call the other missionaries here in Larnaca so that they could contact Marcel and tell him that we were waiting for him outside. Hahha, was not it confusing? It ended up just fine. .

As mentioned last week, Elder Scharff is back on the island! It's funny, we got the here together in January. He has been over to the mainland in Greece and now he's back. And I'm still here, haha. I'm now the missionary that have been the longest in Cyprus since Elder Fagg now have left Cyprus. I love Cyprus, so I do not need to leave ^^. I've virtually lived on an island my entire life. But I guess I will be sent back to Greece in the middle of January, but you never know.
I fooled a Greek guy and told him that I was from Cyprus yesterday when I spoke dialect. And he beloved me :)

This week it rained! I almost forgot the feeling of wet socks. They say that December is the wettest month. So that means rain once a week. That is no problem for a real Siddis (a guy from Stavanger).

The Norwegian couple that we visited last Monday was extremely cool. Very smart and down to earth. Thomas is a programmer and program just like we did it at school. C # in Visual Studio-working towards HTML 5. It was kind of cool. He has studied the a lot about different religions. They also have lived in Utah and knows a great deal about our church and loves us Mormons. They were clear on that they have no intention to become members, but said it was okay if we would come back another time. So we will not give up. He had read the Book of Mormon before. Koran 3 times. So he really likes to stay updated. A real programmer.

Unfortunately we did not have time to meet with Imed this week, but he comes to church every Sunday, so we talked with him there. A good guy.

Yesterday I had a pretty cool experience in my personal scripture study. I had a very specific question that I needed answers to. I had a conversation a few days before, and it came up a question that I could not answer directly. Therefore, I prayed for guidance so that I could find the answer. I felt that I should read a particular chapter in the Book of Mormon. As I read this chapter I suddenly understood it,  I understood everything that I had requested. One: the contents of the chapter had great connection to the question I had. Two: I felt I understood everything in a suddenly. I understood things that were not even described in the chapter. I know we can talk to God through prayer. I also have a great testimony that our Heavenly Father listen to our prayers and speaks to us through the Scriptures and through the Holy Spirit. It's amazing to think that we can communicate with the Almighty, the Most Powerful, and he loves us and cares enough to answer us.

This week's quote!

"It's not easy to make a new friend,
it's easy two pretend, but its hard to make a friend
Unless you are a child. I'd like to be a child,
A child running wild (...)
Then you drop that sleep at night,
forget you have a fight, and you're friends the next day "
- Hard to stay awake, Morten Abel
(I think Christ is agreeing with Morten Abel when he says we should be like a child)


 • Kommenter her
  Tilkomstgruppen
  Design og koding: Ina Anjuta
  Elder_Lundegrd

  Jeg heter Jrgen Lundegrd er 19 r og er kalt til tjene en LDS misjon i Hellas. S her kommer jeg til skrive og poste bilder fra min misjon i Hellas Athen Misjon Sept. 2015 - Sept. 2017. Send meg gjerne en e-mail. S lover jeg svare ilpet av ei uke :) jlundegard@myldsmail.net

  Kategorier

  Arkiv

  Siste innlegg

  bilde