12/12-2016 (elderlundegard)
Hjem Add Om meg Kontakt

0

12/12-2016

Hallais. 

P sndag tok vi med oss et triangel, riste egg, bjeller og pepperkaker som jeg lagde kvelden fr og s gikk vi julebukk til medlemmer og andre venner. Det hrtes faktisk ganske bra ut. Det var oss fire misjonrer her i Larnaca sammen med Cranneys, Panayiotis og Georgia. Vi sang litt forskjellige julesanger og alle elsket det. 

Denne uken underviste vi Imed igjen. Vi introduserte ham til et program for stoppe rykingen helt fr jul. Han er s giret p slutte. Han har en dpsdato den 7 Januar, s dersom det skal skje, m han fle planen. Jeg hper virkelig at det gr, og jeg tror det skal g fint. Alts, klart det kommer til bli vanskelig for ham stoppe helt, men jeg har troen p ham. 

Vi beskte ogs Norman, historikeren. Vi hadde en ganske god diskusjon, han blir alltid veldig begeistret. Hahha, jeg elsker undervise ham, fordi han kan s utrolig mye fra fr, og er alltid pen etter finne sannheten. Vi hadde en diskusjon om prestedmmet, hvorfor det er essensielt i Kristi sanne kirke. Han forklarte en del om hva som skjedde med kristendommen etter det nye testamentet og hvordan ting ble forandret av menn. Og at de gjorde krav p prestedmmet. Jeg sa til ham at ingen kan pta seg dette prestedmmet selv. Det vil si ved skriftstudium, verdslig utdanning, et skolevitneml eller noe liknende. Jeg sa, en mann m bli kalt av Gud, slik som Joseph Smith. Og viste ham Hebreerbrevet 5:4. Han bare satt seg tilbake og sa. "Wow.. I am impressed... But you know the pope would not like you very much." hahha xD God fyr. 

Vi fikk besk fra Matt Mathias denne uken. Han underviste oss i selvhjulpenhet p en utrolig bra mte. Vi kom sammen som en hel sone. Senere samme uken s kom president Heder til Kypros for snakke med alle treneren og lrlingene i misjonen. Neste transfer kommer til bli enormt stort. Vi fr inn en del nye sstermisjonrer. Vi blitt faktisk dobbelt antall sstre i misjonen. Det betyr at til og med de som er i opplring n skal trene om kun noen f uker. Hahha. 12 uker til lre seg gresk, og s skal de ut undervise evangeliet p gresk med en helt ny misjonr i helene. 

Hahha s mens vi ventet p en avtale utenfor kirken gikk noen indere forbi, vi smilte og sa hei. Noen minutter senere kom de tilbake og sa: "Unnskyld, hjelper dere folk til forandre religion?" Jeg ble ganske satt ut av sprsmlet og prvde svare ganske demokratisk, fordi jeg trodde det var et lure sprsml, og forklare at vi underviser om Kristus og hjelper folk flge ham. Etterp sa de vi nsker forandre religion. Det viste seg at de kjenner noen av de andre vennene vi underviser og at de nsker "bli kristne". hahha. De kom til kirken p sndag, men de har jo ingen peiling p hva som skjer eller noe som helst. S Gabbi?som vi underviser ogs?fikk muligheten til forklare litt av det vi tror p p Punjabi. Vi har vrt redd at Gabbi ikke forstr helt hva vi underviser, men det virket som om han forklarte til dem hva han har lrt p en relativt god mte. Det gav oss litt mer hp i Gabbi. Vi fr se hva som skjer med de nye inderne. De m bare forst at det er en del de m forst fr de kan bli dpt, haha :p aldri hatt det problemet fr.

Jeg fant det norske paret p facebook med misjons facebooken min og addet dem. Noen dager senere skrev de til oss og sa at snnen deres komme p besk denne uken og at de vil at vi kommer innom en kveld. Hahha, hun sa "Han er liksom fix ferdig Mormoner. Ikke hverken ryker eller drikker han, ikke drikker han te eller kaffe heller." Han studerer visst i Stavanger for yeblikket, hvor sykt er ikke det. Jeg kommer til treffe en fyr som bor i byen min denne uken! Ville ikke akkurat si at verden er s liten, men Stavanger er! S det blir jo kult. 

Ukas quote!

"You mustn't be afraid to dream a little bigger darling" - Eames, Inception ^^

Ha ein knall uga! Jul nrme seg! Siste sndag i advent denne ug! 

 

-----------------------------------------------------------------------

Hi to all of you.

This Sunday we took a triangle, rhythm egg, Christmas bells and gingerbread which I made the night before and then we went Christmas visits and sang for members and other friends. It actually sounded pretty good. There were four of us missionaries here in Larnaca with cranney, Panayiotis and Georgia. We sang different carols and everyone seemed to loved it.

This week we taught Imed again. We introduced him to a ?stop smoking program? so that he can stop completely before Christmas. He is very eager on quitting. He has a baptismal date January 7th, so if it shall happen, he must follow the plan. I really hope that it will happen, and I think he will do fine. Well, clearly it's going to be hard for him to stop completely, but I have faith in him.

We also visited Norman, the historian. We had a pretty good discussion, he is always very excited. Hahha, I love to teach him because he know so much already, and he is always open for learning the truth. We had a discussion about the priesthood, why it is essential to the Christ's true church. He explained a lot about what happened to Christianity in the New Testament and how things were changed by men. And they laid claim on the priesthood. I told him that no one can claim that priesthood through scripture study, secular education, a school diploma or something similar. I said, a man must be called of God, just as Joseph Smith was. I showed him Hebrews 5: 4. He just sat back and said. "Wow .. I am impressed ... But you know the pope would not like you very much." hahha xD A Good guy.

We had a visit from Matt Mathias here this week. He taught us about self-reliance in an incredibly good way. We came together as a whole zone. Later that week came President Heder to Cyprus to talk to the new coaches and greenies in the mission. Next transfer will be huge. We will get a lot of new sister missionaries. We actually will be double the number of sisters in the mission then. This means that even those who are in training now will train in only a few weeks. Hahha. 12 weeks to learn Greek, and so they will be out to teach the gospel in Greek with a brand new missionary in their heels.

While we waited for an appointment outside the church some Indians past by, we smiled and said hello. A few minutes later they came back and said: "Excuse me, you help people to change the religion?" I was quite put out of the question and tried to answer quite democratic, because I thought it was a trick question, and explain that we teach of Christ and help people to follow him. Later they said they wanted to change religion. It turned out that they knew some friends that we teach and that they also wanted to "become Christians". hahha. They came to church on Sunday, but they've got no idea what's going on or anything. So Gabbi that we also teach was given the opportunity to explain a little of what we believe in Punjabi. We have been afraid that Gabbi do not understand completely what we teach, but it seemed like he explained to them what he has learned in a relatively good manner. It gave us a little more hope in Gabbi. We'll see what happens with the new Indians. They just have to understand that it there is things that that need to understand and follow before they can be baptized, haha :) never had that problem before ..

I found the Norwegian couple on facebook with my missionary facebook and added them. A few days later they wrote to us saying that their son have come to visit this week and they want us to come back one evening. Hahha, she said "He's sort of a done deal Mormon. Do not smoke or drink, he does not drink tea or coffee." He studies in Stavanger at the moment, how strange is not that. I'm going to meet a guy who lives in my town this week! Would not exactly say that the world is small, but Stavanger really is! So this will be quite cool.

Week's quote!
"You must not be afraid to dream a little bigger darling" - Eames, Inception ^^

Have a amazing week! Christmas approaching! Last Sunday before Christmas this week!


 • Kommenter her
  Tilkomstgruppen
  Design og koding: Ina Anjuta
  Elder_Lundegrd

  Jeg heter Jrgen Lundegrd er 19 r og er kalt til tjene en LDS misjon i Hellas. S her kommer jeg til skrive og poste bilder fra min misjon i Hellas Athen Misjon Sept. 2015 - Sept. 2017. Send meg gjerne en e-mail. S lover jeg svare ilpet av ei uke :) jlundegard@myldsmail.net

  Kategorier

  Arkiv

  Siste innlegg

  bilde