02/01-2017 (elderlundegard)
Hjem Add Om meg Kontakt

0

02/01-2017

Javell, Januar, 2017 og alt det der. For en fantastisk start p ret, og fr en fantastisk tid det er vre i Larnaca.

De siste to mnedene har vi undervist Imed?som vi fant ut egentlig er stavet Emad. Han er en helt spesiell. Han har snudd livet sitt i en 180. N har han besttt dpsintervjuet som han hadde med Eldste Scharff, og det gikk visst utrolig bra. Scharff fortalte etterp at det gikk som en drm. Emad forklarte alt fr Scharff fikk spurt. Eldste Scharff spurte til slutt om hva han har flt fra misjonrene begynte undervise ham frem til n. Emad forklarte hvor "fortapt" og tom han var. Alt var kjedelig. At det han har lrt av misjonrene har forandret livet hans. N har han glede og hp. Wow. Du aner ikke hvor godt det er hre. 

For en ydmyk mann. Han blir snart 40 r som gjr ham praktisk talt dobbelt s gammel som meg. Men han tar inn alt. Han gjenkjenner sannheten med en gang og forstr hva han m gjre. Tenk deg, bli undervist i noe av noen som er halvparten av alderen din, aldri utfordre dem intellektuelt, i skriftene, med erfaringer eller noe. Jeg tror utrykket som han har sagt mest nr vi har undervist ham er: "Wow! Det gir jo s mye mening!"

Han sa forrige gang. "Jeg bryr meg ikke om det er kaldt p lrdag eller ikke. Det kan like gjerne regne. Det stopper ikke meg." Han har forsttt. Dpen kommer til foreg ute i sjen, siden vi ikke har et dpsbasseng her enda. Rett ut i Middelhavet, i januar. 

(som dere ser stoler jeg p min misjonspresident)

Sndags kveld skjedde noe uventet. Det regnet og vi skulle sykle til Panayotis og Georgia for spise middag hos dem sammen med sonelederne og presidentens assistenter. Vi var halvveis til Panayotis da jeg oppdaget at Eldste Menis ikke holdt flge. Jeg var p vei tilbake for prve finne ham da en bil stoppet og fortalte meg at kompisen min var i en ulykke lengre nede i gaten, s jeg ventet det verste. Da jeg kom fram s det ut som om han var ok. En parkert bil som vi passerte pnet dren akkurat da Menis syklet forbi, slik at han fly over rattet og triltet bortover asfalten. Han hadde skadet hnden og foten. Sykkeldekket var deformert og bildren ble ogs delagt. Etter en pause mente Menis at alt var vel og vi ble kjrt til Panayotis, og Ronald?bilisten som pnet dren?var veldig vennlig og skal fikse sykkelen og betale alt for oss. 

Morgenen etter?mandag?var ikke alt like bra med Menis. Hnden hadde hovnet litt opp og han kunne ikke bevege den noe srlig. Familien Heder var fortsatt i Larnaca og hadde invitert oss med p en tur til noen fantastisk nydelige steder. Vi ventet derfor med g til legen til etter turen. Vi kjrte ned til Point Gkreko, the Blue Lagoon, og Konnos Beach, ytterst p tappen av sr-st Kypros. Nrmere Jerusalem kommer man ikke som en misjonr! Fantastisk natur. Masse sj og blger som slo mot stein og klippe. Det ble tatt masse bilder som vi vil ha som minne for livet. Alt var bra, spesielt med de vi var sammen med. President og sster Heder, Marie, Fagg, Clarke, Scharff, Rantaniemi og Menis. Det var ogs en god farvel med Eldste Clarke som reiser hjem neste uke.

Etter det gikk vi til sykehuset hvor vi fant ut at Menis har et lite brudd i hndleddet og litt veske i kneet. S n har han en lett gips p. Godt at vi ikke fortalte dem at vi hadde gtt tur hele dagen i tft terreng!

Jeg gav en velsignelse til Menis fr vi gikk turen. Jeg var faktisk ganske nervs. I velsignelsen gikk det ganske fint og jeg sa noen ting som jeg ikke helt forsto. Som f.eks. "Du skal forst hva som skjer rundt deg slik at du skal ta de rette avgjrelsene som du m ta." Jeg visste ikke helt hva det skulle bety. Men p sykehuset s jeg at det skjedde. Menis' engelsk er ikke p topp. Det er masse han ikke forstr og det er mange som ikke forstr ham. P sykehuset ble han ndt til forklare masse til legene, motta masse informasjon og ta en del beslutninger uten min hjelp til tolke og oversette. S det var ganske kult. 

Vi hadde ogs sone konferanse denne uken hvor vi var sammen i to dager i Limassol. Vi hadde ikke plass alle i leilighetene. S vi mtte leie et rom p et Hotel, s det var nice. Vi sang Christmas Unicorn av Sufjan Stevens, og et liten annen opptreden den ene dagen. Enjoy

(ser ut som videoen kun virker fra pc og mac)

video:im batman

Quote!

''It's not about how hard of a hit you can give... it's about how many you can take, and still keep moving forward.'' - Sylvester Stallone, Rocky!

Smash it. Godt nyttr folks

------------------------------------------------------

Ok well in January, 2017 and all that. What a great start to the year and we having an amazing time it is to be in Larnaca.


The last two months we have taught Imed-as we found out actually spelled Emad. He is a very special. He has turned his life 100%. Now he has passed the baptismal interview that he had with Elder Scharff and it went really unbelievable. Scharff told afterwards that it went like a dream. Emad explained everything before Scharff got a chance to ask. Elder Scharff finally asked what he felt from when the missionaries began teaching him until now. Emad explained how "lost" he was and empty he felt. Everything was dull. What he learned from the missionaries has changed his life. Now he has joy and hope. Wow. You have no idea how good that is to hear.
What a humble man. He is almost 40 years old that makes him practically twice as old as me. But he takes in everything. He recognizes the truth right away and understand what he must do. Imagine, to be taught something by someone who is half your age, never challenge them intellectually, in the scriptures, with experience or anything. I think the term that he has said the most when we have taught him is: "Wow! That makes so much sense!"

He said the last time. "I do not care if it's cold on Saturday or not. It might as well rain. It does not stop me." He has understood. The baptism will take place at sea, since we did not have a baptismal font here yet. Right out of the Mediterranean, in January.

Sunday night something unexpected happened. It rained and we were cycling to Panayotis and Georgia for a dinner with them together with the zone leaders and the president's assistants. We were halfway to Panayotis when I suddenly discovered that Elder Menis was not keeping up. I was heading back to try to find him when a car stopped and told me that my friend had been in an accident further down the street, so I expected the worst. When I arrived, it looked as if he was ok. A parked car opened the door when we passed the car just when Menis past by, so he went over the handlebars and fell badly. He had injured his hand and foot. Bicycle weal was deformed and the car door was also bulked. After a break Menis told me that all was well and we were driven to Panayotis. Ronald the driver who opened the door was very friendly and will fix the bike and pay everything for us.

Morning after this Monday Menis woke up and did not feel that well. The hand had swollen slightly and he could not move it much. Family Heder was still in Larnaca and had invited us on a tour of some fantastic places. We waited therefore to go to the doctor until after the trip. We drove down to Point Gkreko, the Blue Lagoon, and Konnos Beach, the tip of the pin of the south-east of Cyprus. You will not get closer to Jerusalem as a missionary! Stunning scenery. Lots of sea and waves breaking stone and rocks. We took a lots of pictures that we will cherish for life. Everything went well, and it was so fun  because of those we did go together with. President and Sister Heder, Marie, Fagg, Clarke, Scharff, Rantaniemi and Menis. It was also a good-bye with Elder Clarke traveling home next week.

After that we went to the hospital where we found out that Menis has a small fracture in the wrist and a little water in his knee. So now he has a light plaster on his wrist. Good thing we did not tell them that we had been walking all day in rough terrain!

I gave a blessing to Menis before we walked the walk. I was actually pretty nervous. The blessing went pretty good and I said some things that I did not quite understand. Like for example. "You will understand what is happening around you so that you will make the right decisions that you must take." I did not know what that meant. But in the hospital, I saw it happened. Menis' English is not that great. There's plenty he do not understand and there are many who do not understand him. At the hospital, he was forced to explain lots to the doctors, and received lots of information and he had to take part in the decisions without my help in interpreting and translating. So it was pretty cool.

We also had a zone conference this week where we were together for two days in Limassol. There were no room for all the apartments. So we had to rent a room in a Hotel, so that was nice. We sang the Christmas Unicorn by Sufjan Stevens in the entertainment after the spiritual part, and also a little sketch. Enjoy (in Norwegian part above)


Quote!
'' It's not about how hard of a hit you can give ... it's about how many you can take, and still keep moving forward. '' - Sylvester Stallone, Rocky!

Smash it. Happy New Year folks

 


 • Kommenter her
  Tilkomstgruppen
  Design og koding: Ina Anjuta
  Elder_Lundegrd

  Jeg heter Jrgen Lundegrd er 19 r og er kalt til tjene en LDS misjon i Hellas. S her kommer jeg til skrive og poste bilder fra min misjon i Hellas Athen Misjon Sept. 2015 - Sept. 2017. Send meg gjerne en e-mail. S lover jeg svare ilpet av ei uke :) jlundegard@myldsmail.net

  Kategorier

  Arkiv

  Siste innlegg

  bilde