06/2-17 (elderlundegard)
Hjem Add Om meg Kontakt

0

06/2-17

Javel! Masse nytt, liten oppsummering 

Vi var p vei til beske en av vre venner da vi passerte en fugl som ikke var noe redd. Jeg plukket den opp med en hnd og den var helt rolig, hadde ingen problemer med sitte i hnden min. 

Denne uken var vi i Hellas, Athen for et korrelasjonsmte med President og sster Heder, assistentene og sonelederne i Hellas. Det var nice. 6 times diskusjon, mest om hvordan vi kan arbeide bedre sammen med medlemmene. De fly oss inn den ene dagen og tilbake igjen den neste. 

For noen dager siden klarte jeg miste nklene vre... Det hjelp ikke at vi hadde vrt overalt den dagen da jeg sto foran leiligheten om kvelden og prvde huske hvor jeg kunne ha mistet dem. Etter ha ringt rundt mens vi satt i trappen og syntes synd p oss selv kom jeg endelig p at mens vi ventet p noen s klappet jeg en katt utenfor leiligheten vr. Jeg gikk rundt svingen med store forhpninger, og akkurat der jeg satt tidlige den morgenen l nklene. Deus ex machine.

Hahha, ukas hydepunkt: Vi var p vei ut av et senter med karuselldrer ved utgangen. En fyr foran oss med ansiktet gravd ned i en mobilskjerm trodde at pningen var litt tidligere, og? 

Vent litt, kanskje det at vi hadde 3 gyros p en dag var hydepunktet. Frst kjpte vi en gyro hver til lunsj, senere p dagen ble vi invitert til et mltid med Allens hvor de hadde bestilt 2 gyros til hver av oss. Det var himmelsk. 

Vi bakte cookies som vi gav til dem vi underviser og medlemmer osv. Naboen vr gav oss noe som hun beskrev som 'fersk vaniljesukker'. S jeg brukte det. Jeg fant senere ut at det var ikke vaniljesukker, det var reint vanilje, superkonsentrert. S cookiesene ble noks delagt, og mtte starte p nytt. Vi gav de delagte til Panayiotis allikevel, bare for se reaksjonen hans. Senere samme uke var vi innom og cookisene var fortsatt p bordet. Han sa de smakte ikke s godt, men at de gav en veldig god vanilje lukt i hele huset. Hahha xD godt de ble brukt til noe. 

Meg og Eldste Scharff hadde en dag p oss fra returnere fra Athen til undervise alle misjonrene p Kypros om de tingene som ble diskutert og det gikk relativt fint. Nesten litt overrasket hvor fint.

Vi har ogs hatt noen gode undervisnings muligheter denne uken hvor vi underviste godt sammen. Det er alltid opplftende nr man flger hverandres tankegang og bygger hverandre opp under leksjoner. Knall.

 

----------------

Hi. Lots of news. Here is a small summary

We were on our way to visit one of our friends when we passed a bird that was not scared at all. I picked it up with one hand and it was completely calm, had no issues with sitting in my hand.

This week we were in Greece, Athens for a correlation meeting with President and Sister Heder, the assistants and the other zone leaders in Greece. It was nice. 6 hours discussion, mostly about how we can work better together with the members. They flew us in one day and back to Cypress the next day.


A few days ago I managed to lose our keys to our flat ... It did not help that we had been everywhere the day when we stood in front of the apartment at night time, trying to remember where I might have lost them. After calling around, we sat on the stairs and felt sorry for ourselves. Then I suddenly remembered that while we were waiting for an appointment I patted a cat outside our apartment. I went around where the cat were with high hopes, and exactly where I sat early that morning I found the keys. Deus ex machina

Hahha, highlight of the week: We were on our way out in a center with revolving doors at the end. A guy in front of us had his face buried in his mobile phone thought that the opening was a little earlier, and ...

Wait a minute, maybe I think that the fact that we had 3 gyros in one day was the highlight. First we bought a gyro each for lunch, and later in the day we were invited to a meal with Allens where they had ordered two gyros for each of us. It was heavenly.We baked cookies that we gave to those we teach and some members etc. Our neighbor gave us something which she described as 'fresh vanilla'. So I used it in my cakes. I later found out that it was not vanilla, it was pure vanilla, super concentrated. So the cookies are was quite damaged and had to restart bake new ones. We gave the damaged one to Panayiotis anyways, just to see his reaction. Later the week we visited him and saw that the cookies were still on the table. He said they did not taste that good, but they gave a very good vanilla smell throughout the house. Hahha xD good that they were used for something.

Me and Elder Scharff had one day from returning from Athens to teach all the missionaries in Cyprus about the things that were discussed and learned in Athens.. This did go relatively good. Almost a little surprised by how easy it was.
We also had some good educational opportunities this week where we taught well together. It is always encouraging when you follow your companion thinking and back each other up during lessons. Very nice.


 • Kommenter her
  Tilkomstgruppen
  Design og koding: Ina Anjuta
  Elder_Lundegrd

  Jeg heter Jrgen Lundegrd er 19 r og er kalt til tjene en LDS misjon i Hellas. S her kommer jeg til skrive og poste bilder fra min misjon i Hellas Athen Misjon Sept. 2015 - Sept. 2017. Send meg gjerne en e-mail. S lover jeg svare ilpet av ei uke :) jlundegard@myldsmail.net

  Kategorier

  Arkiv

  Siste innlegg

  bilde