28/2-2017 (elderlundegard)
Hjem Add Om meg Kontakt

0

28/2-2017

Hallais!

Jeg har visst en uante superkrefter. 1. Har tiltrekning av gitarer. 2.  Tiltrekning av dyr/insekter. 

Vi hadde en kjempe god helg. Eldste Scharff ble 22 p lrdag. President Heder var p Kypros den dagen og tok oss med ut p en kinesisk restaurant med navn Mulan. Konge. Pluss en menighets konferanse p sndagen hvor et av medlemmene som ble dpt i fjor fikk det Melkisediske Prestedmmet. 

Jeg kjpte en stlstrenget gitar for et r siden i Limassol som jeg har hatt med meg siden. En annen klassisk gitar som ingen brukte som n er i leiligheten vr. Den tredje tilhrer naboen vr, Vaso. Vaso som mater oss daglig med middagsretter og desserter?hadde en gitar med kun to strenger og ingen peiling p hvordan man strenger en gitar. Hun spurte derfor om vi ikke kunne fikse den, og at hun selvflgelig ville betale for strengene. Jeg trodde det var en vanlig gitar med stlstrenger som jeg har skiftet mange ganger. Det viste seg at det var nylon strenger som jeg aldri har skiftet fr. Heldigvis hadde jeg den andre gitaren og brukte den som en mal og det var ikke s vanskelig som jeg fryktet. 

Vi traff p en stor kneler p vei til en avtale. Den hoppet opp i hnden min og s klatret den opp armen og videre opp p hodet. I gr p vei hjem syklet vi langs veien og oppdaget at det satt det en papegye langs veien. Vi stoppet for ta et bilde da den plutselig begynte snakke p kav gresk! hahha fantastisk. S neste gang du gr inn i en dyrebutikk og alle dyrene lage masse sty, vett du at de bare har en syk interessant diskusjon p gresk. '


 

Vi ryddet kirken denne lrdagen. En mann gikk forbi bygningen med hodetelefoner p og var i sin egen verden. Jeg fikk yekontakt, og vi introduserte oss selv. Han sa han var fra Egypt og spurte om vi har noen medlemmer fra Egypt. Jeg kunne da fortelle ham at Emad var p vei om 5 minutter. Perfekt! Emad sa seg villig til vre med p en diskusjon og oversette til arabisk.

Plantene begynner gro. Men h, jeg trenger tlmodighet.

Denne uken flyr vi inn til Hellas Athen for et mte, og vi blir der to dager. Og s er det rett tilbake til Kypros for trene misjonrene p Kypros det vi har lrt. Det blir gy. Veldig stress, men det liker vi.

Ha ein knall uga! 

 

-----------------------------------------------------------

 

Hi you guys.

I must have some superpowers that I did not know about before. 1. I have a strange attraction to guitars. 2. Attraction to animals / insects.

We had an awesome great weekend. Elder Scharff was 22 this Saturday. President Heder was in Cyprus that day and he took us out for a Chinese restaurant named Mulan. It was perfect. We also had a Branch conference on Sunday where one of the members who were baptized last year got the Melchizedec priesthood.

I bought a steal string guitar a year ago in Limassol which I have brought with me since. I also found an acoustic guitar that no one used now in one of the apartments. The third belong to our neighbor, Vaso. Vaso is feeding us daily with dinner dishes and desserts She had a guitar with only two strings and had no clue on how to strings a guitar. She asked us if we could fix it, and that she would pay for the strings. I thought it was a regular guitar with steel strings that I have changed many times before. It turned out that it was nylon strings that I've never changed before. Luckily, I had the second guitar and used it as a template and it was not as difficult as I feared.

We met on a large praying mantis on the way to an agreement. It jumped into my hand and then climbed up the arm and then up to the head. Yesterday on the way home we cycled along the road and discovered that it sat a parrot along the way. We stopped to take a picture when it suddenly started talking Greek! hahha fantastic. So next time you walk into a pet store and all the animals making lots of noise, it could be that they only have a really interesting discussion in Greek.

We cleaned the church this Saturday. A man walked past the building with headphones on and was in his little bobble. I made eye contact, and we introduced ourselves. He said he was from Egypt and asked if we have any members from Egypt. I could then tell him that Emad would be here in about 5 minutes. Perfect! Emad agreed to participate in a discussion and to translate into Arabic.

The plants starts to grow. But oh, I need patience.

This week we will fly into Greece Athens for a meeting, and we will be there for two days. And then straight back to Cyprus to train the missionaries here in Cyprus what we have learned. It will be fun. Very stressful, but we like that. way

Have a good week!


 • Kommenter her
  Tilkomstgruppen
  Design og koding: Ina Anjuta
  Elder_Lundegrd

  Jeg heter Jrgen Lundegrd er 19 r og er kalt til tjene en LDS misjon i Hellas. S her kommer jeg til skrive og poste bilder fra min misjon i Hellas Athen Misjon Sept. 2015 - Sept. 2017. Send meg gjerne en e-mail. S lover jeg svare ilpet av ei uke :) jlundegard@myldsmail.net

  Kategorier

  Arkiv

  Siste innlegg

  bilde