270317 (elderlundegard)
Hjem Add Om meg Kontakt

0

270317

Hallais og velkommen tebage!

Det er s mye som har skjedd. Jeg fr ta med det viktigste som har skjedd de siste ukene. 

​Forrige uke hadde vi en tredje kompanjong med oss, Eldste Reed. Han var med oss siden han er amerikaner og har ikke oppholdstillatelse ​i Kypros. Siden han avslutter misjonen sin denne uken s President Heder gav ham muligheten til oppleve litt av Kypros. 


"Forrige uke hadde vi en Kamel tur som P day aktivitet. Kjempe kult."
 

Forrige mandag reiste vi til Cape Greco sammen med Panayiotis og Gerogia for vise Reed litt av Kypros. 

Da vi kom hjem igjen hadde Reed litt hodepine, s jeg gav han en tablett Fenazon Koffein. Ikke lenge etter starter Reed reagere p medisinen. Han ble rd i ansiktet, halsen hovnet opp og han begynte f problemer med puste. Bihulene hans ble umiddelbart tette. Det ble gradvis verre, og det puste ble et problem som s ut til bli virkelig gale. Jeg leste dette om sjeldne Fenazon reaksjoner: 

"Anafylaktisk reaksjon (Anafylaksi): Akutt og alvAorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvr og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin."

Jeg kunne jo ikke si det til ham. Vi ringte Sster Heder og fikk henne p saken med leger og ambulanse. Eldste Reed ba om en prestedmms velsignelse. Rett etter velsignelsen ble han hurtig bedre. Alt pnet opp og gikk den mot det normale. 

Var ingen nd for ambulanse, sykehus eller noe. Vi gikk innom et apotek for kjpe antihistamin for sikkerhetsskyld og s syklet vi hjem. Det er utrolig se prestedmmets kraft i bruk. Heller hadde han ikke vondt i hodet lengre. 

Jeg traff p noen folk som var her i Larnaca kun for dagen fr de reiste tilbake til Limassol. De var interesserte i lre mer om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, s jeg mottok nummeret deres og gav det videre til misjonrene i Limassol. De har visst undervist dem siden den gang. Helt til vi mottok en telefon fra misjonrene som sa at to av dem er n i fengsel og den tredje er p rmmen, men at han har planer om komme til kirken p sndag. Hahha. Det er vist fikset n, det var bare noe problemer med noen papirer som n er i orden. 

Vi har undervist Emad en del de siste ukene?han som nylig ble dpt. Han er helt fantastisk. Vi fant en annen fra Egypt og Emad er bde klar og villig til bli med p leksjoner for oversette og hjelpe. 

P lrdag hadde vi en aktivitet hvor vi mttes ved en park for grille og vre sammen. Det var et stort oppmte p omtrent 30 stykker. Medlemmer, ikke-medlemmer og venner. Nydelig vr, sol, 25 grader. Det ble volleyball og mat fra Panayiotis. Vre to venner fra Norge kom ogs, og jeg tror vi alle koste oss. 

Andre ting som er verdt nevne men jeg som jeg ikke har tid til skrive s mye om er at vi fikk gi velsigne og gi navn til en baby! Ganske utrolig. Det var til et mindre aktivt medlem som fortsatt ville at babyen skulle f denne velsignelsen. Vi hadde en fantastisk sone konferanse. Helt vilt. 

Grunnen til at det ikke har blitt s regelmessig bloggskriving er at jeg bruker mye av tiden n p mandager til finne mer ut om studier og slikt. Ettersom tiden nrmer seg fristen for ske. Jeg har hatt mange ideer, men det ser ut som om jeg kommer til studere radiografi i Drammen om intet annet forandrer seg. Men jeg satser p at jeg kommer til skrive mer jevnlig fremover.

Snakkes! Ha ein goe uga og alt det der! ^^

 

----------------------------------

 

Hi and welcome back!
There is so much that has happened. I?ll try to update you with the most important things that has happened the recent weeks.

Last week we had a third Elder with us, Elder Reed. He together with us since he is American and has no residence permit in Cyprus. Since he will finish his mission this week, President Honors gave him the opportunity to experience Cyprus.

"We rod camels last P day. It was fun!"

Last Monday, we traveled to Cape Greco with Panayiotis and Gerogia to show Reed some of Cyprus.
When we got back home Elder Reed had a headache, so I gave him a Phenazone Caffeine pill. Not long after starting Reed responding to the medication. He first was red in the face, then the neck start swelled up and he began to have trouble breathing. The sinuses became clogged. It started to be worse, and when he had problem with the breathing the problem seemed get really bad. I read this on rare Phenazone reactions:

?Anaphylactic reaction (anaphylaxis): Acute and severe allergic reaction with symptoms such as fever, rash, swelling, difficulty breathing and low blood pressure. Anaphylactic shock is fatal if you do not get started with drug therapy in the form of antihistamines and epinephrine.?

I could not tell him that so we called Sister Heder and informed her of the matter and she contacted doctors and paramedics. Elder Reed asked for a priesthood blessing. Immediately after the blessing, he was rapidly improved. Everything opened up and his situation started to normalize.
There were no need for an ambulance, hospital or anything. We stopped by a pharmacy to buy antihistamine for safety's sake and so we rode out bikes home. It's amazing to see power of the priesthood in use. And the headache was gone :).

I met some people who were here in Larnaca the day before they traveled back to Limassol. They were interested in learning more about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I received their phone number and gave it to the missionaries in Limassol. They have taught them ever since. However we received a phone call from the missionaries and told us that two of them now are in prison and the third was on the run, but that he had plans to come to church on Sunday. Hahha. It is fixed now. It was just some problems with some papers that are now in order.

We have taught Emad several times last couple of weeks. The one that was recently baptized. He is absolutely fantastic. We found another guy from Egypt and Emad is both ready and willing to join the lessons to translate and help.

On Saturday we had an activity where we met in a park to grill and be together. There was a good attendanceand we had about 30 people there. Members, non-members and friends. Lovely weather, sunny, 25 degrees. We played volleyball and food was made by Panayiotis. Our two friends from Norway came as well, and I think that all had a good time.


There are other things that are worth mentioning, but I like I do not have time to write about it, but have to mention that we did give blessing and naming a baby! That was pretty amazing. It was a less-active member who wanted that the baby should receive the blessing. We had a wonderful zone conference. It was great.

The reason that I have not been so regular writing the blog is that I spend a lot of time on Mondays to figure out studies after my mission. As time approaching the deadline for applying. I have had many ideas, but it looks like I'm going to study radiography in Drammen if nothing else changes. So now I'm going to write more regularly forward.

See ya all! Have a brilliant week and all that stuff! ^^


 • Kommenter her
  Tilkomstgruppen
  Design og koding: Ina Anjuta
  Elder_Lundegrd

  Jeg heter Jrgen Lundegrd er 19 r og er kalt til tjene en LDS misjon i Hellas. S her kommer jeg til skrive og poste bilder fra min misjon i Hellas Athen Misjon Sept. 2015 - Sept. 2017. Send meg gjerne en e-mail. S lover jeg svare ilpet av ei uke :) jlundegard@myldsmail.net

  Kategorier

  Arkiv

  Siste innlegg

  bilde