28/05-17 (elderlundegard)
Hjem Add Om meg Kontakt

0

28/05-17

Hallooooo!

Gjett hva? Vi reddet en skilpadde denne uken! Vi hrte en rasling i en busk vi passerte. Vi stoppet for se hva det var. Det var en stor skilpadde som satt fast. Den hadde trdd seg fast i asfalt. Han kunne ikke bevege seg noe srlig, og det s ut som om han hadde sittet fast en stund. Han var veldig sr overalt. S jeg tok ham opp og vi tok den til misjonskontoret der vi viste den til President Heder. Han sa bare "oh stakkars ting", og umiddelbart nsket hjelpe. S alle tre av oss var p doen og prvde f asfalten av. Utrolig vanskelig. Det gikk greit under skallet, men p beina, som var det viktigste, var det ikke lett. Det tok en time for f av meste parten. Resten var bare umulig uten bruke skadelige kjemikalier. Men det ble s mye bedre. Det kunne bevege seg og g rundt igjen, og vi la Leonardo?selvflgelig navngav jeg den etter noen fra Ninja Turtles?g i hagen rundt kirken. Den er inngjerdet, s han kommer seg ikke ut, men hagen er stor og fin.

Vi flyttet denne uken. Vi bodde i en leilighet bare for en uke. Det var stress. Jeg kom fra Kypros med alt jeg eier og bodde i en leilighet en uke. Akkurat da jeg hadde ftt tingene p plass s var det ut igjen. N har jeg nesten ftt tingene p plass igjen. Leiligheten er fin den. Noe er veldig gammelt og noe er helt nytt. S det er en god blanding. Det er veldig nr kirken og misjonskontoret som er veldig praktisk for oss. Kun en 5-6 minutter unna g. 

Vr venn Theodore er bare helt klar. Vi har undervist han alt det grunnleggende som han trenger fr dpen og han er helt giret p bli dpt. Han klarer nesten ikke vente. Det gode er at alle medlemmene elsker ham. De tar seg tid til ham, de kommer til leksjonene sammen med ham, pner opp hjemmene sine, de har til og med ekstra kontakt med ham som vi ikke organiserer. Han har bare glidd rett inn i miljet og har funnet gode venner allerede. Han er safe. 

Vi kjpte en melon, siden vi var sultne, det var varmt og melonene her er fantastiske. Vi fant ut at det var lettest bare dele dem i to og ta hver vr skje. Det ble mye do ging for si det snn!

Vi var ute og spiste middag med President Heder, familien hans og med Allens, kontorarbeiderne her. De bare tok oss med til en kanon restaurant. Veldig spontant, som var knall siden vi ikke hadde noe srlig mat hjemme. 

P sndag hadde vi 130 BYU studenter som kom og ville ta del i nadverden. S vi mtte organisere hele tingen. Det var ikke lett nr vi ikke helt har fasilitetene og i hvert fall ikke erfaringer med huse s mange p en gang. Men det gikk fint. S vi hadde 3 nadverdsmter. En p gresk, en for studentene, og en for Engelsk internasjonal. 

President Heder er bare best. Jeg tror jeg har sagt det fr, men jeg sier det igjen. Jeg m holde meg hele tiden for ikke bryte ut i latter. Alt han sier er fantastisk. Bde hysterisk og til tider veldig betydelig. 

 

Ha ein kanon uga folks!

-------------------------------------------------------------------------------

Hallooooo!

Guess what? We saved a turtle this week! We heard something in a bush we passed. We stopped to see what it was. There was a big turtle that got stuck. It had asphalt all over. He could not move, and it looked as if he had been stuck for a while. He was sore everywhere. So I picked him up and we took it to the mission office where we showed it to President Heder. He just said "oh poor thing" and immediately wanted to help. So all three of us were helping and trying to get the asphalt off. Incredibly difficult. It was under the shell, but on the legs, which is the most important thing, it was not easy to get rid of the asphalt. It took an hour to get rid of most of the stuff. The rest was impossible to get rid of without using harmful chemicals. But it got so much better. It could move and walk around again, and we left Leonardo, of course, I named it after Ninja Turtles, walking in the garden around the church. It is fenced, so he does not get out, but the garden is big and nice.We moved this week. We stayed in an apartment just for a week. It was stressful. I came from Cyprus with everything I owe and stayed in an apartment for one week. Just when I had all things in place, it was out again. Now I have almost got things in place again. The apartment is nice. Something is very old and something is brand new. So that's a good mix. It is very close to the church and mission office which is very convenient for us. Only a 5-6 minutes walk.

Our friend Theodore is just so ready. We have taught him all the basics he needs before baptism and he is completely geared to be baptized. He almost cannot wait. The good thing is that all the members loves him. They uses time with him, they come to the lessons with him, open up their homes, they even have extra contact with him that we do not organize. He has just slipped right into the network and has already found good friends. He is safe.


We bought a melon since we were hungry, it was so hot and the melons here are amazing. We found that it was easiest to just divide it in two and take each half and eat it with a spoon. It was a lot of trips to the loo to say it frank :)

We were having dinner with President Heder, his family and with Allens, the office workers here. They just took us to a great restaurant. Very spontaneous, which was super since we had no special food at home.


On Sunday we had 130 BYU students who came and participate in the sacrament meeting. So we had to organize the whole thing. It was not easy when we do not quite have the facilities and not the opportunity to house that many at once. But it went well. So we had 3 sacrament meetings. One in Greek, one for students, and one for English international.

President Heder is just the best. I think I've said it before, but I'll say it again. He really makes me laugh all the time. Everything he says is amazing. Both hysterical and at times very significant for me.

Have one great week folks!


 • Kommenter her
  Tilkomstgruppen
  Design og koding: Ina Anjuta
  Elder_Lundegrd

  Jeg heter Jrgen Lundegrd er 19 r og er kalt til tjene en LDS misjon i Hellas. S her kommer jeg til skrive og poste bilder fra min misjon i Hellas Athen Misjon Sept. 2015 - Sept. 2017. Send meg gjerne en e-mail. S lover jeg svare ilpet av ei uke :) jlundegard@myldsmail.net

  Kategorier

  Arkiv

  Siste innlegg

  bilde