elderlundegard -
Hjem Add Om meg Kontakt

1

Jeg m nesten starte med fortelle opplevelsen p lrdags morgen. Den startet som alle andre morgener. Meg og Scharff studerte sammen da han plutselig stoppet opp, s litt forfjamset og sa "wait... is that a.. lemon?" Vi bor hyt oppe i annen etasje, omtrent 6 meter over bakken, men Scharff hadde rett. For vr bitte lille balkong var det nemlig en sitron fra ingensteds. Life litterally gave us a lemon that morning. S det va jo en god start p dagen. 

Vr leilighet er bare best. Selv om det tok litt tid og krefter fr den ble bra. Vi mtte skrubbe bort all muggen fra vegger og tak. Flytte alle brukbare mbler inn til studierommet vrt, siden vi kun varmer opp ett rom. Rommet er veldig lite, men n er det kjempe koselig og fles ut som hjemme, kun etter to uker. ^^ ja, en annen konge ting. Vi bor s nrme Lidl som mulig. Rett utenfor leiligheten vrt. Av og til kan jeg bokstavelig talt hre nr de pner en ny kasse, s handle for uken er en drm. I motsetning til fr nr vi mtte sykle et godt stykke med all maten for en hel uke. 

Vi er ganske travle for tiden, og det ser ikke ut som om det kommer til forandre seg p en god stund. Denne uken var vi i Limassol en dag, vi var heldige nok til f med oss 2 dp under oppholdet. I motsetning til forrige dp ble de dpt inne i et basseng p et hotell. Gode mennesker. Jeg gleder meg over dem. 

Etter det var det videre til Paphos for en exchange. Jeg var sammen med Eldste Breysse. Om kvelden mens vi gikk hjem fra en vellykket leksjon vi hadde hatt, la jeg merke til noe. Mens vi spaserte bortover gaten og snakket sammen la jeg merke til skyggene vre mellom lyktestolpene. Man kunne se p skyggene at de tilhrte to misjonrer. Tingen var den at jeg var overrasket over hvor misjonr-aktiv de var, og jeg flte meg stolt. Stolt over vre en misjonr, en representant av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Det fltes s godt. Helt i begynnelsen av misjonen min, den frste uka, s jeg meg selv i et butikkvindu. Igjen, jeg var sjokket over se meg selv som en misjonr, men jeg kan ikke si jeg flte meg veldig stolt. Ikke ta det feil. Jeg valgte jo selvflgelig helt selv reise ut p en misjon, men jeg hadde nok mine egne ideer om misjonrarbeid. Det er kult se hvordan mitt syn har forandret seg. Jeg fler meg mer privilegert og beret n som jeg har en noenlunde bedre forstelse over hva misjonrarbeidet gr ut p. 

Jeg vet jeg har sagt det fr, men jeg sier det igjen. Den gresk/kypriotiske kulturen har noen fantastiske sider. Haha, ingen er redde for si sin egen mening, for si det snn. I 'evangeliets prinsipper' klassen p sndag var kun ett eksempel. Vi leste n setning fra manualen og s brt det ut i en heftig diskusjon, haha. Med alle gode hensikter. De finner alltid ut av det. Fra en ukulturert nordmann kan det lett se ut som om de er sinte, hater hverandre og at hvert yeblikk kommer noen til bli skadet. Fantastisk. ^^

Det var alt for denne uken folkens! Ha ein goe uga :* 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

I have to start by telling an experience last Saturday morning. It started like any other mornings. Me and Scharff studied together when he suddenly stopped, looked bewildered and said "wait ... Is that a .. lemon?" We live high up on the second floor, about 6 meters above the ground, but Scharff was right. For our tiny balcony we found a lemon. It came from nowhere. Life literally gift us a lemon that morning. So it was indeed a good way to start the day.

Our apartment is just the best. Although it took some time and effort until it was good. We had to scrub away all musty from walls and ceilings. Moving all usable furniture into our study room, since we only heat one room. The room is very small, but now it's really nice and feels like home, only after two weeks. ^^ Oh, another king thing. We live so close to Lidl as you can come. Just outside the apartment. Sometimes I literally can hear when they open a new cashier, so shopping for the week is like a dream. Unlike before when we had to ride a bike for a long way with all the food for the whole week.


We're pretty busy at the moment and it does not look as if it is going to change. This week we were in Limassol for one day, we were lucky enough to witness two baptisms during our stay. Unlike previous baptism they got baptized in a pool at a hotel. Good people. I rejoice with them.

After that it was on to Paphos for an exchange. I was with Elder Breysse. In the evening, as we walked home from a successful lesson we had, I noticed something. While we walked along the street and talked, I noticed our shadows between the lampposts. One could see that the shadows belonged to two missionaries. The thing was that I was surprised how much they looked like a missionary, and I felt so proud. Proud to be a missionary, a representative of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. It felt so good. At the very beginning of my mission, the first week, I saw myself in a shop window. Again, I was shocked to see myself as a missionary, but I cannot say I felt that proud. Do not get me wrong. I chose to go out on a mission, but I had some of my own ideas about missionary work. It's cool to see how my views have changed. I feel more privileged and honored now that I have a somewhat better understanding of what missionary work is all about.

I know I've said it before but I'll say it again. The Greek / Cypriot culture is fantastic. Haha, no one is afraid to speak up his own mind. In 'gospel principles' class on Sunday was just an example. We read one sentence from the manual and then there broke out in a heated discussion, haha. With all good intentions mind you. They always find out and settle down. From an uncivilized Norwegian it can easily seem like they are angry, that they hate each other and that in every moment now, someone will get hurt. It is Fantastic. ^^

That's all for this week folks! Enjoy your week.

 • 0

  Okey folkens mye nytt, mye spennende! ZLs, Dp, DH, transfer osv

  Denne uken hadde vi transfer! Jeg blir vrende i Larnaca, men blir flyttet 10 minutter mot nord, sammen med eldste Scharff! Sammen er vi Sone-ledere, som vil si ledere over misjonsarbeidet p Kypros. Det blir spennende. Vi har begge vrt p Kypros mesteparten av vr misjon. Ingen i misjonen har vrt der lengre enn oss. S n kan vi si med rette: Kongene p Kypros

  Min tidligere kompanjong, Menis, ble flyttet til Nicosia. Det er ikke s langt borte, s jeg kommer til se han iallfall annenhver uke heldigvis. 

  Emad ble dpt denne fredagen som var! Jeg ble bedt om skrive en liten artikkel om hans konvertering. Jeg oversatte det til Norsk, men legger det til Engelsk ogs. S her er den norske oversettelsen:

  Emad er en 39 r gammel mann fra Egypt. Han mtte oss misjonrene ved strandpromenaden i Larnaca den 15 november. Han fikk kunnskap om det gjengitte evangelium gjennom Mormons bok. Senere fikk han en utgave i hans morsml, som er arabisk. Han var veldig mottakelig, var bde villig og klar til forandre livet sitt. Han forsto at han mtte gi opp sigaretter. Han rykte 40 om dagen. Han kom til hver leksjon og var s klar til bruke de nye men likevel kjente sannheter av evangeliet i sitt liv.

  Da han utviklet seg med tanke p kunnskap og ndelig modenhet s oppdaget han en ny styrke i seg, forsterket av prestedmsvelsignelser, at han klarte overvinne avhengigheten som hadde plaget ham mesteparten av livet sitt. Etter litt nedtrapping s var han helt rkfri p Julaften. Hvilken gave til seg selv, oss misjonrer og ikke minst Kristus.

  Det har vrt s flott flge ham. Han har vrt s spent over det han har lrt og vrt overasket av hvor mye mening alt gav. Spesielt at organiseringen av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige var identisk med kirken etter Kristus tid. Emads mest vanlige reaksjon ettersom han lrte noe nytt var: "det gjr jo s mye mening!" Hans ydmykhet ble bekreftet i hans tillit og vilje til ta imot veiledning fra to unge menn. Hans liv ble snudd opp-ned, og han aksepterte det, han stilte aldri sprsml ved autoriteten og nlte aldri. 

  Han var litt bekymret av det kalde vannet i Januar. Men da det kom til stykket nr alle sto ved vannkanten den 13 januar, var han den frste til g ut i vannet for flge Jesu Kristi eksempel. Han kom ut av vannet som en ny person etter han inngikk sin frste pakt med sin Himmelske Fader. 

  Emad var veldig spent for motta den Hellige nds gave, eller dpen med ild. Da han fikk denne gaven, fullfrte han sin dp. Han var s takknemlig over de mange velsignelser som han mottok at han felte noen gledes trer da han ble nsket velkommen inn i sin nye familie.

  Det har vrt mer enn et privilegium f vre med p hans ndelige reise. Jeg har ogs muligheten n til se hans fremgang n fremover ogs, ettersom jeg fortsetter tjene her i Larnaca. Og ikke minst finne flere som vil akseptere Kristi evangelium her. 

  Det ble en pang-start p sonelederrollen ettersom vi mtte reise over til Limassol slik at jeg kunne gjennomfre et intervju med Nikos, en som kommer til bli dpt neste uke. Alt ble gjennomfrt p Gresk og uten noen kommunikasjonsproblemer. Det var en milepl for meg med hensyn p gresken. Nikos er ogs en fantastisk person, og jeg kommer nok til skrive litt mer om ham neste uke. 

  Det var vel det viktigste som skjedde denne uken. Ha ein goe uga og alt det der!

  Til slutt nok et bilde at meg og Katter:

  ----------------------------------------

  Okay folks a lot of news, exciting! ZLs, Baptism, The gift of the Holy Ghost, transfer etc.

  This week we did the transfer! I will remain in Larnaca, but will be moved 10 minutes north, with Elder Scharff! Together we are the new Zone leaders, ie the leaders of the missionary work in Cyprus. It will be interesting. We've both been in Cyprus most of our mission. No one in the mission has been there longer than us. So now we can say rightly: "The Kings of Cyprus

  My former partner, Menis, was moved to Nicosia. It's not so far away, so I'm happy that I will be able to see to see him at least every other week.

  Emad was baptized last Friday! I was asked to write a small article about his conversion.

  Emad?a 39 year old man from Egypt?met the missionaries at the seafront in Larnaca the 15th of November and was enlightened by the knowledge of the restored gospel through the Book of Mormon. He later received one in his native tongue, which is Arabic. He came with a broken heart and a contrite spirit and was both willing and ready to change his life. He soon understood that he would have to give up cigarettes?of which, at that time, he was smoking 40 a day. He came to every lesson ready to apply the new yet familiar truths of the gospel in his life. 

  As he progressed in knowledge and spiritual maturity he discovered a strength within him, amplified by priesthood blessings that he truly cherished, which he applied to overcome the addiction that had plagued most of his life. This he accomplished on the day of Christmas eve. He often expressed, "I am so happy now, I have been so depressed for so long, now I am truly happy"

  He was always struck with excitement and bewilderment by how much sense everything made. Especially that the organization of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints was identical to that of the primitive church. The response most frequently uttered by Emad during lessons was "that makes so much sense!" His humility was manifested in his trust and his willingness to accept guidance from two young men. His life was flipped upside-down and he accepted it, never questioning or hesitating. 

  He felt a little timid of the daunting January waters leading up to his baptism. However, on the day?13th of January?when everyone was standing at the seashore, he was the first one to leap out in the water to follow the example of Jesus Christ. He then came out of the water a new person after making his first covenant with his Father in Heaven. 

  The day of baptism by fire was met with much enthusiasm. As he received this remarkable gift he completed his baptism, and was so overwhelmed by the host of blessings that he shed some tears of happiness as he was welcomed into his new family. 

  There has been more than a privilege to be part of his spiritual journey. I also have the opportunity now to see his progression forward, as I continue to serve here in Larnaca. Also very happy with the opportunities to find more people that will accept Christ here.

  It was a kick-start to the zone leadership role as we had to go over to Limassol to conduct an interview with Nikos, one that is going to be baptized next week. Everything was conducted in Greek and without any communication problems. It was a milestone for me with respect to the language. Nikos is also a wonderful person, and I will probably write a little more about him next week.

  It was probably the most important thing that happened this week. Have a splendid week and all that...

  Lastly. A picture with me with one more cat :)   

 • 0

  Javell, Januar, 2017 og alt det der. For en fantastisk start p ret, og fr en fantastisk tid det er vre i Larnaca.

  De siste to mnedene har vi undervist Imed?som vi fant ut egentlig er stavet Emad. Han er en helt spesiell. Han har snudd livet sitt i en 180. N har han besttt dpsintervjuet som han hadde med Eldste Scharff, og det gikk visst utrolig bra. Scharff fortalte etterp at det gikk som en drm. Emad forklarte alt fr Scharff fikk spurt. Eldste Scharff spurte til slutt om hva han har flt fra misjonrene begynte undervise ham frem til n. Emad forklarte hvor "fortapt" og tom han var. Alt var kjedelig. At det han har lrt av misjonrene har forandret livet hans. N har han glede og hp. Wow. Du aner ikke hvor godt det er hre. 

  For en ydmyk mann. Han blir snart 40 r som gjr ham praktisk talt dobbelt s gammel som meg. Men han tar inn alt. Han gjenkjenner sannheten med en gang og forstr hva han m gjre. Tenk deg, bli undervist i noe av noen som er halvparten av alderen din, aldri utfordre dem intellektuelt, i skriftene, med erfaringer eller noe. Jeg tror utrykket som han har sagt mest nr vi har undervist ham er: "Wow! Det gir jo s mye mening!"

  Han sa forrige gang. "Jeg bryr meg ikke om det er kaldt p lrdag eller ikke. Det kan like gjerne regne. Det stopper ikke meg." Han har forsttt. Dpen kommer til foreg ute i sjen, siden vi ikke har et dpsbasseng her enda. Rett ut i Middelhavet, i januar. 

  (som dere ser stoler jeg p min misjonspresident)

  Sndags kveld skjedde noe uventet. Det regnet og vi skulle sykle til Panayotis og Georgia for spise middag hos dem sammen med sonelederne og presidentens assistenter. Vi var halvveis til Panayotis da jeg oppdaget at Eldste Menis ikke holdt flge. Jeg var p vei tilbake for prve finne ham da en bil stoppet og fortalte meg at kompisen min var i en ulykke lengre nede i gaten, s jeg ventet det verste. Da jeg kom fram s det ut som om han var ok. En parkert bil som vi passerte pnet dren akkurat da Menis syklet forbi, slik at han fly over rattet og triltet bortover asfalten. Han hadde skadet hnden og foten. Sykkeldekket var deformert og bildren ble ogs delagt. Etter en pause mente Menis at alt var vel og vi ble kjrt til Panayotis, og Ronald?bilisten som pnet dren?var veldig vennlig og skal fikse sykkelen og betale alt for oss. 

  Morgenen etter?mandag?var ikke alt like bra med Menis. Hnden hadde hovnet litt opp og han kunne ikke bevege den noe srlig. Familien Heder var fortsatt i Larnaca og hadde invitert oss med p en tur til noen fantastisk nydelige steder. Vi ventet derfor med g til legen til etter turen. Vi kjrte ned til Point Gkreko, the Blue Lagoon, og Konnos Beach, ytterst p tappen av sr-st Kypros. Nrmere Jerusalem kommer man ikke som en misjonr! Fantastisk natur. Masse sj og blger som slo mot stein og klippe. Det ble tatt masse bilder som vi vil ha som minne for livet. Alt var bra, spesielt med de vi var sammen med. President og sster Heder, Marie, Fagg, Clarke, Scharff, Rantaniemi og Menis. Det var ogs en god farvel med Eldste Clarke som reiser hjem neste uke.

  Etter det gikk vi til sykehuset hvor vi fant ut at Menis har et lite brudd i hndleddet og litt veske i kneet. S n har han en lett gips p. Godt at vi ikke fortalte dem at vi hadde gtt tur hele dagen i tft terreng!

  Jeg gav en velsignelse til Menis fr vi gikk turen. Jeg var faktisk ganske nervs. I velsignelsen gikk det ganske fint og jeg sa noen ting som jeg ikke helt forsto. Som f.eks. "Du skal forst hva som skjer rundt deg slik at du skal ta de rette avgjrelsene som du m ta." Jeg visste ikke helt hva det skulle bety. Men p sykehuset s jeg at det skjedde. Menis' engelsk er ikke p topp. Det er masse han ikke forstr og det er mange som ikke forstr ham. P sykehuset ble han ndt til forklare masse til legene, motta masse informasjon og ta en del beslutninger uten min hjelp til tolke og oversette. S det var ganske kult. 

  Vi hadde ogs sone konferanse denne uken hvor vi var sammen i to dager i Limassol. Vi hadde ikke plass alle i leilighetene. S vi mtte leie et rom p et Hotel, s det var nice. Vi sang Christmas Unicorn av Sufjan Stevens, og et liten annen opptreden den ene dagen. Enjoy

  (ser ut som videoen kun virker fra pc og mac)

  video:im batman

  Quote!

  ''It's not about how hard of a hit you can give... it's about how many you can take, and still keep moving forward.'' - Sylvester Stallone, Rocky!

  Smash it. Godt nyttr folks

  ------------------------------------------------------

  Ok well in January, 2017 and all that. What a great start to the year and we having an amazing time it is to be in Larnaca.


  The last two months we have taught Imed-as we found out actually spelled Emad. He is a very special. He has turned his life 100%. Now he has passed the baptismal interview that he had with Elder Scharff and it went really unbelievable. Scharff told afterwards that it went like a dream. Emad explained everything before Scharff got a chance to ask. Elder Scharff finally asked what he felt from when the missionaries began teaching him until now. Emad explained how "lost" he was and empty he felt. Everything was dull. What he learned from the missionaries has changed his life. Now he has joy and hope. Wow. You have no idea how good that is to hear.
  What a humble man. He is almost 40 years old that makes him practically twice as old as me. But he takes in everything. He recognizes the truth right away and understand what he must do. Imagine, to be taught something by someone who is half your age, never challenge them intellectually, in the scriptures, with experience or anything. I think the term that he has said the most when we have taught him is: "Wow! That makes so much sense!"

  He said the last time. "I do not care if it's cold on Saturday or not. It might as well rain. It does not stop me." He has understood. The baptism will take place at sea, since we did not have a baptismal font here yet. Right out of the Mediterranean, in January.

  Sunday night something unexpected happened. It rained and we were cycling to Panayotis and Georgia for a dinner with them together with the zone leaders and the president's assistants. We were halfway to Panayotis when I suddenly discovered that Elder Menis was not keeping up. I was heading back to try to find him when a car stopped and told me that my friend had been in an accident further down the street, so I expected the worst. When I arrived, it looked as if he was ok. A parked car opened the door when we passed the car just when Menis past by, so he went over the handlebars and fell badly. He had injured his hand and foot. Bicycle weal was deformed and the car door was also bulked. After a break Menis told me that all was well and we were driven to Panayotis. Ronald the driver who opened the door was very friendly and will fix the bike and pay everything for us.

  Morning after this Monday Menis woke up and did not feel that well. The hand had swollen slightly and he could not move it much. Family Heder was still in Larnaca and had invited us on a tour of some fantastic places. We waited therefore to go to the doctor until after the trip. We drove down to Point Gkreko, the Blue Lagoon, and Konnos Beach, the tip of the pin of the south-east of Cyprus. You will not get closer to Jerusalem as a missionary! Stunning scenery. Lots of sea and waves breaking stone and rocks. We took a lots of pictures that we will cherish for life. Everything went well, and it was so fun  because of those we did go together with. President and Sister Heder, Marie, Fagg, Clarke, Scharff, Rantaniemi and Menis. It was also a good-bye with Elder Clarke traveling home next week.

  After that we went to the hospital where we found out that Menis has a small fracture in the wrist and a little water in his knee. So now he has a light plaster on his wrist. Good thing we did not tell them that we had been walking all day in rough terrain!

  I gave a blessing to Menis before we walked the walk. I was actually pretty nervous. The blessing went pretty good and I said some things that I did not quite understand. Like for example. "You will understand what is happening around you so that you will make the right decisions that you must take." I did not know what that meant. But in the hospital, I saw it happened. Menis' English is not that great. There's plenty he do not understand and there are many who do not understand him. At the hospital, he was forced to explain lots to the doctors, and received lots of information and he had to take part in the decisions without my help in interpreting and translating. So it was pretty cool.

  We also had a zone conference this week where we were together for two days in Limassol. There were no room for all the apartments. So we had to rent a room in a Hotel, so that was nice. We sang the Christmas Unicorn by Sufjan Stevens in the entertainment after the spiritual part, and also a little sketch. Enjoy (in Norwegian part above)


  Quote!
  '' It's not about how hard of a hit you can give ... it's about how many you can take, and still keep moving forward. '' - Sylvester Stallone, Rocky!

  Smash it. Happy New Year folks

   

 • Elder_Lundegrd

  Jeg heter Jrgen Lundegrd er 19 r og er kalt til tjene en LDS misjon i Hellas. S her kommer jeg til skrive og poste bilder fra min misjon i Hellas Athen Misjon Sept. 2015 - Sept. 2017. Send meg gjerne en e-mail. S lover jeg svare ilpet av ei uke :) jlundegard@myldsmail.net

  Kategorier

  Arkiv

  Siste innlegg

  bilde