elderlundegard -
Hjem Add Om meg Kontakt

0

Hvit skjorte og slips strekker til de fleste omstendigheter, men noen ganger m man bare tr til og gi alt, da er vi alltid klare med s-en under hvitskjorten.
 

Vi talte antall ganger vi har mottatt mat eller desserter denne uken fra venner og medlemmer. Det ende opp p 11 ganger. Det m vre ny rekord, jeg laget mat kun n gang denne uken. 
 

Jeg kjenner at det begynner bli vanskelig utrykke meg selv p Norsk. Det gr mye i den samme ordbruken, ikke s mye variasjon dessverre. Men dere for holde ut. 
 

Forrige mandag plantet jeg tomater, persille og solsikker, men de har ikke begynt spire enda. Jeg er redd det tar litt med tlmodighet enn ventet, men det gr fint. Vi startet nettopp et nytt transfer, hvor ingenting i hele misjonen endret seg, s vi har i det minste 6 uker til her i Larnaca bde meg og Scharff. 

Vi hadde en exchange, jeg sammen med Eldste James. Vi gikk oss vill kun to ganger. Siden han bor i Paphos og vi i Larnaca mttes vi i Limassol og vi var der i distrikstmtet. 

Panayiotis hadde bursdag denne uken og inviterte oss over til feire med skikkelig kypreotisk mat! Det var s mye mat at vi mtte komme innom dagen etter for fortsette, ikke tull engang! Fantastisk. 

Neste tirsdag skal vi til Athen igjen for et mte, s vi er konstant travle, men det er bra. Vi prver s godt som vi kan jobbe masse med medlemmene, som er en fantastisk del av misjonrarbeidet. Man blir godt kjent med medlemmene, blir glad i dem og fler at man utgjr en forskjell i noens hverdag. 
 

Kommer ikke p s mye annet skrive om denne uken, s jeg tror jeg runder av der ;)

Ha ein knall uga alle samen! 

-----------------------------

White shirt and tie can be used in most circumstances, but sometimes you just have to give a little more, then we are always prepared with the S under the white shirt.

We counted the number of times we received food or desserts this week from friends and members. It end up at 11 times. That must be a new record, I only cooked once this week.

I feel that it is becoming more and more difficult to express myself in Norwegian. There is much the same wording, not so much variation unfortunately. But hope you will endure.

I planted tomatoes, parsley and sunflowers last Monday, but they have not started to sprout yet. I'm afraid it takes a little more patience than expected, but hope it will work out. We just had a new transfer, but nothing changed throughout the mission, so we have at least six weeks more here in Larnaca for both me and Scharff.

We had an exchange, I did go with Elder James. We got lost only two times. Since he lives in Paphos and we in Larnaca, we met in Limassol and we had the district meeting there.

Panayiotis had birthday this week they and invited us over to celebrate with proper Cyprian food! There was so much food that we had to come back the following day to continue the party. I?m not joking! Fantastic.


We will be going to Athens again for a meeting next Tuesday, so we are constantly busy, but it's good. We try as best we can to work with lots of members, which is a wonderful part of missionary work. You get to know the members, and you start care for them and feel that we make a difference in someone's life.

Can not think of more to write about this week, so I think I round up here;)

Have a good week all you folks.

 • 0

  I dag var det masse forskjellige fr p salg, s vi kjpte noen blomsterfr og tomater. S kom vi p at vi har jo verken potte eller jord. S rett fr vi kom her for skrive emails til familie og venner, kjrte vi forbi en blomster butikk. Vi gikk innom s n har vi 3 potter og 20 liter god jord. Det er et sjeldent syn, 20 liter jord p en sykkel. Vi fikk noen merkelige blikk, men det er vi vant til f. 

  Noe vi gjr et par ganger i uken er sette opp en stor plakat av Kristus nede ved promenaden og snakker med folk om Kristus, Mormons Bok osv. Denne uken gikk Gabbi forbi mens vi holdt p. Sster Ramsay gav ham et kort gi til noen p gaten. Det gjorde han ganske s lett. S jeg gav ham noen Mormons Bker. Han tok utfordringen p strak arm og begynte snakke med folk om Mormons Bok. Hahha! Det var ddsbra. Han kunne snakke spesielt med Indere siden han er Inder selv. Det var ganske stilig. Neste gang vi gjorde den aktiviteten kom han igjen og fortsatte snakke med folk om Mormons Bok. Glimrende. 

  Vi beskte ogs Lisbeth og Thomas?to fra Norge?og hadde en god samtale med dem. Litt p Norsk og litt p Engelsk. 

  Vi har et medlem her som kommer fra Sverige, han blir her i noen mneder. Han er tempel-arbeider i Stockholm, s han kjenner morfaren min godt. Denne sndagen hadde han en tale som han foretrakk gjre p Svensk. S da ble det opp til meg oversettelse fra Svensk til Engelsk p direkten p talerstolen. Det var merkelig. Man fr virkelig kjrt hjernen en del nr man m sjonglere mellom forskjellige sprk. Etter kirken har han en tempelforberedelsesklasse som jeg oversetter fra Svensk til Gresk. Etter mtene blir det oversettelse p tvers av alle sprkene. Lett begynne oversette til feil sprk til feil person, men det er bare gy. Forhpentligvis s trenger vi ikke kjpe tomater neste uke. (Men jeg har p flelsen at det kan ta litt lengre tid..)

  Hele misjonsarbeidet har blitt spesielt sentrert jobbe med medlemmene. Denne uken har vi gjort masse av det. Vi har masse gode medlemmer her i Larnaca. 

  Take care! Snakkes! 

  ---------------

  Today there were lots of different seeds on sale, so we bought some flower and tomatoes seeds. Then we suddenly realized that we had neither a pot or soil. So just before we came here to write emails to family and friends, we drove past a flower shop. So now we have 3 large pots and 20 liters of good soil. I guess it was a strange sight, 20 liters of soil on a bicycle. People were staring, but we're used to that.


  A few times a week we put up a large poster of Christ down at the promenade and we talk with people about Christ, Book of Mormon, etc. This week Gabbi past us while we were having this stand. Sister Ramsay gave him a card to give to someone on the street. He did it quite easy. So I gave him some Book of Mormons. He took the challenge and started talking to people about Book of Mormon. Hahha! It was Incredibly cool to see. He could speak specifically with Indians since he is from India. It was so cool. Next time we had the stand he came back and continued to talk with people about the Book of Mormon. Absolutely brilliant.

  We also visited Lisbeth and Thomas-two from Norway and had a good chat with them. Some in Norwegian and some in English.

  We have a member here who comes from Sweden, he will be here a couple of months. He's temple worker in Stockholm temple, so he knows my grandfather very well. This Sunday he had a speech that he preferred to do in Swedish. So then it was up to me to translation from Swedish to English on the podium. That was very strange. One really gets a hot brain when you have to juggle between different languages. After church, he has a temple preparation class that I translate from Swedish to Greek. After the meetings there is always translation across all languages. Easy to start translating the wrong language to the wrong person, but it's just fun.

  Hopefully we do not need to buy tomatoes next week. (But I have a feeling that it may take a little longer timer ..)

  The entire mission work has been especially centered on working with members. This week we have done a lots of it. We have plenty of good members here in Larnaca so this is perfect.

  Take care! See you later!   

 • 0

  Javel! Masse nytt, liten oppsummering 

  Vi var p vei til beske en av vre venner da vi passerte en fugl som ikke var noe redd. Jeg plukket den opp med en hnd og den var helt rolig, hadde ingen problemer med sitte i hnden min. 

  Denne uken var vi i Hellas, Athen for et korrelasjonsmte med President og sster Heder, assistentene og sonelederne i Hellas. Det var nice. 6 times diskusjon, mest om hvordan vi kan arbeide bedre sammen med medlemmene. De fly oss inn den ene dagen og tilbake igjen den neste. 

  For noen dager siden klarte jeg miste nklene vre... Det hjelp ikke at vi hadde vrt overalt den dagen da jeg sto foran leiligheten om kvelden og prvde huske hvor jeg kunne ha mistet dem. Etter ha ringt rundt mens vi satt i trappen og syntes synd p oss selv kom jeg endelig p at mens vi ventet p noen s klappet jeg en katt utenfor leiligheten vr. Jeg gikk rundt svingen med store forhpninger, og akkurat der jeg satt tidlige den morgenen l nklene. Deus ex machine.

  Hahha, ukas hydepunkt: Vi var p vei ut av et senter med karuselldrer ved utgangen. En fyr foran oss med ansiktet gravd ned i en mobilskjerm trodde at pningen var litt tidligere, og? 

  Vent litt, kanskje det at vi hadde 3 gyros p en dag var hydepunktet. Frst kjpte vi en gyro hver til lunsj, senere p dagen ble vi invitert til et mltid med Allens hvor de hadde bestilt 2 gyros til hver av oss. Det var himmelsk. 

  Vi bakte cookies som vi gav til dem vi underviser og medlemmer osv. Naboen vr gav oss noe som hun beskrev som 'fersk vaniljesukker'. S jeg brukte det. Jeg fant senere ut at det var ikke vaniljesukker, det var reint vanilje, superkonsentrert. S cookiesene ble noks delagt, og mtte starte p nytt. Vi gav de delagte til Panayiotis allikevel, bare for se reaksjonen hans. Senere samme uke var vi innom og cookisene var fortsatt p bordet. Han sa de smakte ikke s godt, men at de gav en veldig god vanilje lukt i hele huset. Hahha xD godt de ble brukt til noe. 

  Meg og Eldste Scharff hadde en dag p oss fra returnere fra Athen til undervise alle misjonrene p Kypros om de tingene som ble diskutert og det gikk relativt fint. Nesten litt overrasket hvor fint.

  Vi har ogs hatt noen gode undervisnings muligheter denne uken hvor vi underviste godt sammen. Det er alltid opplftende nr man flger hverandres tankegang og bygger hverandre opp under leksjoner. Knall.

   

  ----------------

  Hi. Lots of news. Here is a small summary

  We were on our way to visit one of our friends when we passed a bird that was not scared at all. I picked it up with one hand and it was completely calm, had no issues with sitting in my hand.

  This week we were in Greece, Athens for a correlation meeting with President and Sister Heder, the assistants and the other zone leaders in Greece. It was nice. 6 hours discussion, mostly about how we can work better together with the members. They flew us in one day and back to Cypress the next day.


  A few days ago I managed to lose our keys to our flat ... It did not help that we had been everywhere the day when we stood in front of the apartment at night time, trying to remember where I might have lost them. After calling around, we sat on the stairs and felt sorry for ourselves. Then I suddenly remembered that while we were waiting for an appointment I patted a cat outside our apartment. I went around where the cat were with high hopes, and exactly where I sat early that morning I found the keys. Deus ex machina

  Hahha, highlight of the week: We were on our way out in a center with revolving doors at the end. A guy in front of us had his face buried in his mobile phone thought that the opening was a little earlier, and ...

  Wait a minute, maybe I think that the fact that we had 3 gyros in one day was the highlight. First we bought a gyro each for lunch, and later in the day we were invited to a meal with Allens where they had ordered two gyros for each of us. It was heavenly.  We baked cookies that we gave to those we teach and some members etc. Our neighbor gave us something which she described as 'fresh vanilla'. So I used it in my cakes. I later found out that it was not vanilla, it was pure vanilla, super concentrated. So the cookies are was quite damaged and had to restart bake new ones. We gave the damaged one to Panayiotis anyways, just to see his reaction. Later the week we visited him and saw that the cookies were still on the table. He said they did not taste that good, but they gave a very good vanilla smell throughout the house. Hahha xD good that they were used for something.

  Me and Elder Scharff had one day from returning from Athens to teach all the missionaries in Cyprus about the things that were discussed and learned in Athens.. This did go relatively good. Almost a little surprised by how easy it was.
  We also had some good educational opportunities this week where we taught well together. It is always encouraging when you follow your companion thinking and back each other up during lessons. Very nice.

 • Elder_Lundegrd

  Jeg heter Jrgen Lundegrd er 19 r og er kalt til tjene en LDS misjon i Hellas. S her kommer jeg til skrive og poste bilder fra min misjon i Hellas Athen Misjon Sept. 2015 - Sept. 2017. Send meg gjerne en e-mail. S lover jeg svare ilpet av ei uke :) jlundegard@myldsmail.net

  Kategorier

  Arkiv

  Siste innlegg

  bilde