elderlundegard -
Hjem Add Om meg Kontakt

0

Javell, mitt siste transfer. Det er jo helt sykt tenke p. Surrealistisk. Kun 6 uker til s er jeg p Sola flyplass. Fr den tid er det 1000 ting gjre!

Forrige uke var vi p Kypros for underviste misjonrene der. Det gikk helt supert. jeg fikk ogs muligheten til treffe p venner i Larnaca siden vi hadde en ekstra dag der fr vi reiste hjem igjen. Jeg fikk beske Thomas og Lisbeth fra Norge igjen. De har ftt seg en liten leken kattunge som de reddet p gaten. Vi fikk se Panayiotis og Georgia som inviterte oss p middag! Utrolig godt som vanlig. De er bare best. Veldig koselig se alle igjen i kirken p sndagen. De fleste var veldig overrasket, de visste ikke at vi kom p besk den helgen. 

N er jeg sammen med Eldste Gore her p kontoret. Jeg har det helt fantastisk med han. Umulig ikke le rundt ham. Vi jobber hardt og vi har det gy. Disse ukene kommer til g fort. Vi har satt opp enda mer ting i tr​enigs-studiet vrt! Vi kaller oss Guns n' Roses. Siden vi skal bli muskellse og store! Pluss Eldste Gore som er fra Yorkshire m selvflgelig inkludere den hvite Yorkshire rosen, hahha. 

Denne uken hadde vi studie sammen med President Heder, der vi kun studerte forsoningen. Det startet med at han tok oss med inn p kontoret hans og vi kom inn p forsoningen. President Heder uttrykte sine frustrasjoner om de elementer han ikke klarer helt fatte med forsoningen. Det handlet mest om forskjellige billedlig sprk fra skriftene og slikt. Etter det fortalte han oss om hvor stort vitnesbyrd han har om forsoningen til Jesus Kristus. Han var i trer. Vi bare satt der i awe. nden var s sterk. Tingene som han sa og som vi diskuterte. Det var intens, dypt og fantastisk. Det fikk meg til forst forsoningen p mter jeg aldri fr har forestilt meg. En flelse som virkelig fyller en. Ekte lykke. Det fr meg til nske det samme som Ammon, dele denne fantastiske informasjonen om vr Frelsers forsoning med alle jeg ser:

Om jeg var en engel og kunne f mitt hjertes nske oppfylt, s jeg kunne g ut og tale med Guds basun, med en rst som kunne ryste jorden, og rope omvendelse til alle mennesker!

Ja, som med en tordenrst ville jeg forkynne omvendelse og forlsningens plan for enhver sjel, s de skulle omvende seg og komme til vr Gud, s det ikke mer kunne vre noen sorg p hele jordens overflate.

?

​Alma 29:1-2​


(President Heder and his family. If the nation only knew what great message we have for them!)

Men heldigvis m denne informasjonen/flelsene/kunnskapen komme personlig, og kan ikke bli lastet opp p en minnepinne og delt med alle. Men det hadde vrt s mye lettere. ;)

Vi var med og hentet de helt nye misjonrene som kom denne uken. Det fikk meg og Gore, til tenke p da vi kom til landet. Vi var redde og usikre og hadde ingen peiling p hva som skjedde rundt oss. 

Det var nye som kom inn denne uken, og andre som reiste hjem etter sine 2 r med god tjeneste. Eldste Scharff, Fagg, Scheltinga og Bramley. Det var som f et glimt 6 uker inn i framtiden. 

Det har vrt ei aldeles fantastisk uke, men jeg har ikke mer tid til forklare alt som har skjedd, men kan si at livet er digg. Ha ein knall uka!

 

-------------------------------------------------------------------------------

Then I had my last transfer last week. It is quite sick to think about it. Surreal. Only 6 weeks to go and I?m on Sola Airport. But before that, there are 1000 things to do!

Last week we were in Cyprus to teach the missionaries there. It went very well. I also had the opportunity to meet friends in Larnaca since we had an extra day there before we left home again. I visited Thomas and Lisbeth from Norway again. They have got a little playful kitten that they saved from the street. We saw Panayiotis and Georgia who invited us for dinner! Incredibly good food as usual. They are just the best. Very nice to see everyone again in church on Sunday. Most were very surprised to see us, they did not know we came to visit that weekend.Now I'm serving with Elder Gore here in the office. He is amazing. Impossible not to smile around him. We work hard and we have fun. These weeks will go fast. We have set up even more things in our training studio! We call us "Guns n 'Roses". Since we are going to become muscular and big! Plus Elder Gore who is from Yorkshire must of course include the white Yorkshire rose in our slogan hahha.


This week we had a study together with President Heder, where we only studied the Atonement. It started that he took us into his office and we came to discuss the Atonement. President Heder expressed his frustrations about the elements he failed to fully comprehend. It was mostly about different pictorial languages ​​from the scriptures and such. After that, he told us how great testimony he has about the Atonement of Jesus Christ. He was in tears. We just sat there in awe. The spirit was so strong. The things he said and that we discussed. It was intense, deep and amazing. It made me understand the Atonement in ways I have never imagined before. A feeling that really filled me. Real happiness. It makes me want the same as Ammon, share this wonderful information about our Savior's Atonement with all I see:

?O that I were an angel, and could have the wish of mine heart, that I might go forth and speak with the trump of God, with a voice to shake the earth, and cry repentance unto every people!

 Yea, I would declare unto every soul, as with the voice of thunder, repentance and the plan of redemption, that they should repent and come unto our God, that there might not be more sorrow upon all the face of the earth.?

-
Alma 29: 1-2


But fortunately, this information / feelings / knowledge must come in person, and cannot be uploaded to a memory stick and shared with everyone. But it would have been so much easier. ;)


We picked up the brand-new missionaries who came this week. It made me and Gore think about when we came to the country. We were afraid and unsure and had no idea what happened around us. Not that long ago.

There were new ones who came in this week and others who traveled home after their 2 years of good service. Elder Scharff, Fagg, Scheltinga and Bramley. It was like having a glimpse 6 weeks into the future.

It has been a wonderful week, but I have no more time to explain everything that has happened, but I can say that life is rad. Have a wonderful week! 

 • 0

  Theodore ble dpt p lrdag! Det var helt fantastisk. 

  Det har vrt en re f jobbe med og undervist ham. En kanon kul type. Leksjonene med ham er helt utrolige. Han er alltid klar for vite mer. I begynnelsen av hver leksjon har han bokstavelig talt en liste med sprsml som han brenner for g gjennom. Hver gang vi er ferdig med en leksjon og vi er p vei ut dra, kribler det i magen. Hver gang vi lukker dra bak oss og er p vei hjem igjen klarer jeg ikke slutte smile. De fleste gangene m jeg le, grunnet en varm flelse som starter i brystet og vokser, gror, sprer seg ut i hele kroppen til jeg rister som en a-sentrert vaskemaskin. 

  Selve dpen gikk fint. Det eneste var at varmtvannsberederen ikke fungerte. Haha standard... S det ble en kald dp kan du si! Etter dpen spurte jeg om hvordan vannet var. Han svarte: Temperaturen p vannet var det siste jeg tenkte p, jeg hadde mye viktigere ting i tankene. Hahha, han er bare best. Det var Eldste Scharff som utfrte dpen, s det var bra. 

  P sndag fullfrte han dpen ved motta den Hellige nds Gave. Han ba meg om gjre det p forhnd. Jeg m si jeg var litt nervs for det. Det snakke gresk gr helt fint. Men det gi en velsignelse, som man ikke planlegger p forhnd, foran masse grekere, p deres morsml. Pluss det skal jo vre en fantastisk ndelig opplevelse i tillegg. Men det gikk kjempe fint. 

  Vi gav ogs en trippel p gresk til Theodore fr dpen hans, hvor vi hadde skrevet vitnesbyrdene vre. Elder Scheltingas, Elder Scharffs og mitt. Trippelen finnes ikke p gresk, men vi tok alle de separate bkene og fikk den bundet hos en bokbinder. Theodore var i trer. 

  Oh yes. Denne uken satt jeg opp et treningsrom i leiligheten vr. Da jeg frst kom til Athen hadde vi ingen vekter. N derimot har vi en hel del. Vi samlet vekter fra misjonrer som ikke bruker dem og tok alt hjem til leiligheten, med hjelp fra Allens. Vi har et par manualer i vektene 20kg, 17,5kg, 15kg, 12,5kg, 7,5kg og 5kg. Pluss en benk med stang og vekter. Dette er jo bedre enn julaften! Jeg hang opp en Superman plakat p dren med et konge quote. 

  Vi hadde Zone Conference p fredag her i Hellas. Dagen fr var vi ikke forberedt i det hele tatt. Vi brukte hele den foregende dagen til hjelpe Sister Training Leaders med deres presentasjon. Vi hadde noen ideer og snt, men vi hadde jo en hel time fylle. Men det gikk som p skinner. Det eneste var at mot slutten fikk jeg et skikkelig migrene anfall. Det er veldig vanskelig st foran masse mennesker og undervise dem mens man prver smile og vre entusiastisk nr det fles ut som om man dr. I en liten pause sa jeg en liten bnn om Gud ikke kunne ta bort migrenen. S tenkte jeg at Gud sjeldent lar vre kopper g oss forbi dersom vi kan klare det. S jeg ba heller om styrke til undervise p en bra mte, og at budskapet ikke mtte g fortapt, grunnet kommunikasjonsproblemer p grunn av migrenen. Rett fr jeg reiste meg for fortsette presentasjonen trodde jeg at ynene mine skulle poppe ut av alt presset inni hodet. Men da jeg startet snakke ble alt plutselig mye bedre og jeg klarte formidle det jeg nsket. Rett fr jeg satt meg igjen kom alt tilbake. Det var et lite mirakel for meg. 

  Denne uken skal vi gjre det samme p Kypros, men denne gangen har vi vrt gjennom alt allerede. Neste uke blir utrolig travel fra mandagen av allerede. Tviler p at det blir noen blogg da. Eldste Scharff reiser hjem og en ny skal inn p kontoret, s det masse p en gang.   

  Ha ein kanon uga! Snakkes!

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Theodore was baptized this Saturday! That was amazing.
  It has been an honor to work with and teach him. An really cool guy. The lessons with him are absolutely incredible. He is always ready to learn more. At the beginning of each lesson, he literally has a list of questions that he can not wait to go through. Every time we finish a lesson and we're on our way out the door, I feel a special feeling in my stomach. Every time we close the door behind us and are on my way home, I can not stop smiling. Most times I have to smile because of a warm feeling that starts in my chest and that grows and grows to spread out throughout my body until I shake like an a-centered washing machine.


  The baptism itself went well. The only thing was that the water heater did not work. Haha standard ... So it became a cold baptism! After the baptism, I asked about how the water was. He replied: The temperature of the water was the last thing I had on my mind. I had much more important things on mind. Hahha, he's just the best. It was Elder Scharff who performed the baptism, so that was good.

  On Sunday, he completed the baptism by receiving the gift of the Holy Ghost. He asked me to do it. I have to say I was a little nervous about it. Talking Greek is ok. But to give a blessing, that you do not plan what to say in advance, in front of a lot of Greeks, in their native language. Pluss it should be a wonderful spiritual experience as well. But it went very well.


  We also gave a triple in Greek to Theodore before his baptism, where we had written our testimonies. Elder Scheltingas, Elder Scharffs and mine. The triple does not exist in Greek, but we took all the separate books and bound it at a bookbinder. Theodore was in tears.

  Oh yes This week I set up a gym in our apartment. When I first arrived in Athens we had no weights, but now we have a lot. We collected weights from missionaries who did not use them and we brought everything home to the apartment, with help from Allens. We have a couple of manuals weighing 20kg, 17.5kg, 15kg, 12.5kg, 7.5kg and 5kg. Plus a bench with pole and weights. This is better than Christmas Eve! I hung up a Superman poster on the door with a great quote.  We had the Zone Conference on Friday here in Greece. The day before we were not prepared at all. We spent the whole of the previous day helping the Sister Training Leaders with their presentation. We had some ideas and such for our own presentation, but we had a whole hour to fill. But it worked out really good. The only thing was that by the end I got a migraine attack. It's very hard to stand in front of lots of people and teach them while trying to smile and being enthusiastic when feeling like dying. In a short break, I said a small prayer and asked is God could take away the migraines. Than I thought that God rarely lets our cups pass us if we can cope. So I asked instead for strength to teach in a good way and that the message should not be lost in communication problems due to migraines. Just before I got up to continue the presentation, I thought my eyes would pop out of all the pressure inside my head. But when I started talking everything suddenly it became much better and I managed to convey what I wanted. Just before I sat down, everything came back. It was actually a little miracle for me.


  This week we will do the same conference in Cyprus, but this time we've been through everything already. So really looking forward to it. Next week will be incredibly busy from Monday of. SO doubt that there will be any blog then. Elder Scharff is going home and a new assistant will be coming into the office, so much happening.

  Have a wonderful week! See ya!   

   

 • 0

  Γειά σας, καλό μήνα!

   

  Denne uken klippet jeg Eldste Scharff igjen, men denne gangen var det litt mer interessant. Jeg byttet mellom forskjellige strrelser etter frisyren, jeg holdt p med 7mm. Plutselig da jeg fortsatte klippe var det en veldig oppgang i motstand i klippe maskinen. Jeg kikket ned og s at det var slettes ikke et 7-tall der, men heller et 1-tall.. Jeg kikket opp igjen, og joda, der var det en fin rektangel med ingenting hr xD Det viste ikke s bra p bildene, men den lille ruten skinte godt de frste dagene ^^ Vi fr se om han stoler nok p meg til fikse det nr hret hans har grodd litt ut igjen :p 

  Off, den ene kvelden satt jeg p en vask med hvite klr en halvtime fr jeg la meg. Plutselig hrte jeg kompanjongen min rope ut. Hva er dette for noe? Det var vann i hele gangen vr som kom fra badet. Hele badet var dekket med vann. Jeg hadde glemt legge ut dreneringsrret i badekaret, slik at alt vannet som ble brukt endte opp p gulvet... S vi mtte f bort alt vannet, slik at det ikke skadet gulvet eller noe. Ikke min mest prestisjefylte uke for si det snn :p ajaaa

   

  Denne uken hadde Theodore dpsintervjuet hans! Han var ganske nervs. Han s p intervjuet som en test, selv om vi hadde gtt gjennom hele intervjuet p forhnd. Etter det var ferdig var han helt i hundre. Fly nesten. Han tok ogs med seg ei venninne til kirken p sndag, Irini. Han er bare helt klar for dpen sin p lrdag. Eldste Scharff skal utfre dpen. Det er hans han utfrer dp. Veldig bra for ham n som han bare har 2 uker igjen av misjonen sin. S det blir en god mte avslutte p! Jeg skal vre vitne og holde en av talene. Her i Athen har vi et stor kirkebygg med dpsbasseng og alt, s det blir ikke i Middelhavet denne gangen. Men det kommer til bli helt fantastisk. Gleder meg vilt. 

   

  Gg, ei av de eldre medlemmene inviterte oss, to andre medlemmer og Theodore p middag. Hahha, det var en opplevelse. Hun er veldig.. unik, veldig herlig. Hun er som absolutt alle andre bestemdre her i Hellas, men ogs en mormon, s det er litt av en combo. Men det var en god opplevelse for Theodore. Han fikk se bilder av familien hennes som er mormonene rundt omkring i verden n samlet rundt tempelet, og det gjorde et stor inntrykk p ham. 

   

  Vi hadde et overraskelses bursdagsbesk hos et av medlemmene her i Athen, Vera. Jeg lagde cookies. Eldste Dagry hadde laget en hel haug med franske crepes (= norske pannekaker). Spros og Tasos hadde kjpt en kake og litt forskjellig. Jeg tror hun ble veldig glad for besket, selv om hun ikke var veldig forberedt p noe besk. 

   

  Ha ein kanon uga alle samen! S snakkes me itte dpen!

      

  --------------------------------

   

  Γειά σας, καλό μήνα!

  This week I cut Elder Scharff hair again, but this time it was a bit more interesting. I switched between different sizes on the machine for the haircut, I was using 7mm. Suddenly, as I continued to cut, there was a more resistance in the cutting machine. I looked down and saw that there was not the 7-digit but rather the 1-number. I looked up again and yes, there was a nice rectangle with no hair xD. It do not show that very good in the pictures, But a little square with no hair did shine bright the first days ^^ We'll see if he trusts me enough to fix it when his hair has grown a little : p

  If this was not enough, one night I put on some white clothes in the washing machine half an hour before bed time. Suddenly I heard my companion shout out. What is this? There was water throughout our hallway that came from the bathroom. The whole bathroom was covered with water. I had forgotten to put the drain pipe in the bathtub so that all the water that ended up on the floor ... So we had to remove all the water to save the floor. Not my most prestigious week to say it the least: p well well.

  This week, Theodore had his baptism interview! He was quite nervous. He looked at the interview as a test, even though we had gone through the interview in advance. After it was finished, he was all fired up. Flew almost. He also brought a friend to the church on Sunday, Irini. He is just so ready for his baptism on this Saturday. Elder Scharff shall perform the baptism. It is his first one in the water. Very good for him now as he only has 2 weeks left of his mission. It will be a good way to end the mission! I will be the witness and hold one of the talks. Here in Athens we have a large church building with baptismal font and everything, so it will not be in the Mediterranean this time. But it's gonna be amazing. I'm so looking forward to it.


  Gg, one of the older members invited us, two other members and Theodore at dinner. Hahha, that was an experience. She is very .. unique, very lovely. She is as absolute like all grandmothers here in Greece, but she is also a Mormon, so it's a bit of a combo. But it was a good experience for Theodore. He saw pictures of her family who are Mormons living around the world gathered around the temple, and it made a big impression on him.

  We had a surprise birthday visit for one of the members here in Athens, Vera. I made cookies. Elder Dagry had made a whole bunch of French crepes. Spros and Tasos had bought a cake and some other stuff. I think she was very pleased with the visit, although she was not very prepared for any visit at all.

  Have a precious week all of you! Talked to you after the baptism!

   

 • Elder_Lundegrd

  Jeg heter Jrgen Lundegrd er 19 r og er kalt til tjene en LDS misjon i Hellas. S her kommer jeg til skrive og poste bilder fra min misjon i Hellas Athen Misjon Sept. 2015 - Sept. 2017. Send meg gjerne en e-mail. S lover jeg svare ilpet av ei uke :) jlundegard@myldsmail.net

  Kategorier

  Arkiv

  Siste innlegg

  bilde